Politihøgskolen

Langsiktige trender i kriminalitetsbildet

Del
Politihøgskolen har utarbeidet en rapport for Justis- og beredskapsdepartementet. Den skal være sentral i arbeidet med langtidsplanlegging i politietaten, og kunne benyttes inn mot politiske prioriteringer og strategisk planlegging.
MØTE MED UNGDOM: Rapporten konkluderer blant annet med at nedgangen i ungdomskriminaliteten er reell. Foto: Kåre Magnar Hansen
MØTE MED UNGDOM: Rapporten konkluderer blant annet med at nedgangen i ungdomskriminaliteten er reell. Foto: Kåre Magnar Hansen

Basert på samfunnsvitenskapelig forskning skal rapporten oppsummere faktorer som direkte og indirekte kan forklare utviklingen i ungdomskriminalitet og organisert kriminalitet de siste tiårene. Videre skal rapporten vurdere trusselvurderinger og foresight som verktøy for å beskrive fremtidige utviklingstrekk i kriminalitetsbildet. ​​​​​​​

Med utgangspunkt i selvrapporterings- og offerundersøkelser konkluderer rapportens første del med at den registrerte nedgangen i ungdomskriminaliteten de siste tre tiårene er reell.

Den største endringen innen tematikken organisert kriminalitet ser ut til å henge sammen med endringer i begrepsbruk, forståelser, perspektiver og politiske føringer. Det kan spesielt virke som at begrepet har mistet sin kriminalpolitiske betydning.

Når det gjelder trusselvurderinger tilsier forskningslitteraturen at det ikke finnes en enhetlig tilnærming eller definisjon av trusselvurdering, tross kjennetegn og metodikk fra politiets etterretningsdoktrine. Det redegjøres i for liten grad for kildegrunnlag og hvordan analysene og vurderingene har blitt foretatt.

Tredje og siste del av rapporten redegjør for hva foresight er. Forenklet er dette et overordnet begrep for ulike teknikker, metoder og verktøy brukt for å systematisere og utvikle best mulige antakelser om fremtiden. Rapporten ser på bruksområder en slik prosess har, og vurderer hvorvidt foresight som kunnskapsfelt egner seg til å si noe om hva som blir de største fremtidsutfordringene i kriminalitetsutviklingen.

Les mer på politihogskolen.no – hvor det også er link til selve rapporten

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt

488 87 934
(Åpen hverdager kl. 09 - 15) - ikke SMS

presse@phs.no

Bilder

MØTE MED UNGDOM: Rapporten konkluderer blant annet med at nedgangen i ungdomskriminaliteten er reell. Foto: Kåre Magnar Hansen
MØTE MED UNGDOM: Rapporten konkluderer blant annet med at nedgangen i ungdomskriminaliteten er reell. Foto: Kåre Magnar Hansen
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye