Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – september 2022

Del
Soningskøen er på 109 dommer, og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 274 iverksettelser.

Straffegjennomføring i fengsel
Ved inngangen til oktober var belegget i fengsel på 86 prosent med totalt 3085 innsatte.

- Av de 3085 innsatte satt 622 (20 prosent) i varetekt
- 779 (25 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 178 (5,8 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 148 menn, 7 kvinner
- 6 innsatte under 18 år. 5 i varetekt og 1 på dom.
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i september 2022 var 86,7 prosent
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år: 85,5 prosent

Soningskø
I begynnelsen av september var soningskøen på 109 ubetingede dommer.
Av disse avventer 13 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 190 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for september 2022 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon

Straffegjennomføring i samfunnet – nøkkeltall september 2022

I september 2022 ble det iverksatt 573 gjennomføringer av straff i samfunnet, noe som er 21 prosent færre enn i september 2021 da 724 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 274 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 152.

Statistikken viser en nedgang for alle former for straffegjennomføring i samfunnet sammenlignet med september 2021, bortsett fra prøveløslatelse med møteplikt som øker med 23 prosent.

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) viser en nedgang på 50 prosent, mens straffegjennomføring i institusjon (§ 12) synker med 48 prosent. Bøtetjeneste synker med 47 prosent.

Sammenlignet med september 2021 synker samfunnsstraff med 32 prosent og program mot ruspåvirket kjøring med 11 prosent. Elektronisk kontroll viser en nedgang på 9 prosent.

Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet for hele september 2022 langt høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik (de første tre kolonnene gjelder iverksatte saker):

Straffegjennomføringsform                                   

sep. 22          

sep. 21          

% kvinner          

aktive saker              

Elektronisk kontroll

274

300

14 %

329

Samfunnsstraff

152

224

15 %

987

Prøveløslatelse med møteplikt

48

39

10 %

316

Bøtetjeneste

41

77

7 %

149

Program mot ruspåvirket kjøring

31

35

6 %

362

§ 12 straffegjennomføring i institusjon

16

31

13 %

172

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

9

18

0 %

375

§ 16 Hjemmesoning P16

2

0

0 %

4

Totalt

573

724

8 %

2694

Lovbrudd

De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i september 2022, er dømt for følgende type lovbrudd.

Lovbrudd

%

Trafikklovbrudd

43,4 %

Narkotika/rus

11,8 %

Øvrige

11,5 %

Vold

9,0 %

Lov og orden

7,7 %

Økonomi

7,3 %

Vinningskriminalitet

7,3 %

Seksuallovbrudd

2,0 %

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom