Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Økt fyllingsgrad og laveste ukespris i Sør-Norge hittil i år

Del
Ukentlig kraftsituasjonsrapport fra NVE (uke 40): Mye tilsig og vind i Norden førte til lavere kraftpriser og økt magasinfylling i hele landet. Fortsatt nettoimport til Norge.
foto: Erik Due/NVE
foto: Erik Due/NVE

- På grunn av mye nedbør og vind i Norden falt kraftprisen i sørlige Norge over 60 prosent fra uka før, og gjennomsnittlig ukespris var på 98 øre/kWh. Dette er laveste ukespris hittil i år for sørlige Norge, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

En kombinasjon av mye uregulerbar vannkraft og vindkraftproduksjon ga svært lave kraftpriser i siste halvdel av forrige uke. Mye nedbør og svært lav produksjon fra magasiner som kan lagre vann til vinteren, bidro til at fyllingsgraden økte markant.

- Fyllingsgraden økte med 4 prosentpoeng for hele landet – og i de sørlige områdene økte magasinfyllingen med 5,4 prosentpoeng. Det er sjelden man ser en så kraftig økning i løpet av én uke på høsten, sier Nordberg.

Økt kraftproduksjon, men ikke fra magasiner som kan lagre vann til vinteren

Kraftproduksjonen gikk opp i sørlige Norge sammenliknet med uka før, men er fortsatt svært lavt for årstiden. Siden slutten av sommeren har produksjonen i det sørlige Norge vært lavere enn tilsvarende periode de siste 10 årene. Forbruket i det sørlige Norge er også lavt for årstiden.

- Økt uregulert kraftproduksjon gav perioder med eksport i helgen, men for uka som helhet hadde vi nettoimport, sier Nordberg.

Nettoimport forrige uke var lavere enn vi har sett de siste ukene. Dette har sammenheng med økt kraftproduksjon fra kraftverk som ikke kan spare på vannet.

- Det er viktig å huske at ikke all nedbør kan spares, det er mange vannkraftverk som løpende må produsere når det kommer mye nedbør på kort tid. Det er i stor grad disse vannkraftverkene som forrige uke økte sin produksjon, forteller Nordberg. 

Vannkraftproduksjon i sørlige Norge

Kraftproduksjonen i sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) som omfattes av rapporteringsordningen var på 598 GWh i uke 40.

- Mye nedbør og økt tilsig gjorde at den totale produksjonen økte, mens produksjonen fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til tappesesongen var under 1 prosent av total produksjon i sørlige Norge, noe som er svært lavt for årstiden, sier Nordberg.

Kraftsituasjonen framover

Vi nærmer oss nå perioden hvor det normalt blir kaldere, og nedbøren kommer i form av snø. Det kan fortsatt komme mer regn og bli en mild høst og vinter. Vi kan også få tørt vær, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen i sørlige Norge kan bli krevende til våren.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.

www.nve.no/strom samler vi løpende informasjon om:

  • Ukentlige kraftsituasjonsrapporter (publiseres kl. 14.00 hver onsdag)
  • Ukentlig vannmagasinstatistikken (publiseres kl. 13.00 hver onsdag)
  • Fakta om strømstøtteordningen
  • Informasjon om kraftsystemet og kraftmarkedet

Kontakter

pressevakt@nve.no


Pressetelefon: 48 99 76 67 (ikke sms)

Bilder

foto: Erik Due/NVE
foto: Erik Due/NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE’s analyse: lite sannsynlig med kraftunderskudd de nærmeste årene14.8.2023 09:00:00 CEST | Pressemelding

NVE forventer at kraftbalansen i Norge blir svakere framover, men vi forventer ikke kraftunderskudd. Oppdaterte tall viser at kraftforbruket ikke tar seg raskt opp igjen når kraftprisene har falt fra de høye nivåene i 2021 og 2022. Det tyder på at en del tiltak, for eksempel innen energieffektivisering, vil ha varig virkning og demper forbruksveksten. På den andre siden vil det komme til lite ny kraftproduksjon de nærmeste årene.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom