Politihøgskolen

Styrkar satsinga på grenseforvaltning

Del
Personar med ukjent identitet som reiser inn og oppheld seg i Noreg, er ei stor utfordring for norsk politi. Det same er grensekryssande kriminalitet. No styrkast fagmiljøet – og etter kvart utdanningstilbodet - ved Politihøgskolen.
BYGGJER OPP: Politihøgskolen og Ann Kristin Markussen byggjer opp grenseforvaltning. Foto: Bent-Håkon Hillestad
BYGGJER OPP: Politihøgskolen og Ann Kristin Markussen byggjer opp grenseforvaltning. Foto: Bent-Håkon Hillestad

-  Nokon opplæringstiltak hastar meir enn andre. Vi må for eksempel raskt bidra til at det utviklast kurs for at polititilsette skal kunne nytte nye og oppgraderte IT-verktøy på best mogleg måte. Dei må også bli kjende med nye arbeidsmetodar, seier høgskolelektor Ann Kristin Markussen.

Ho har lenge vore Politihøgskolens einaste ressurs på feltet heilskapleg grenseforvaltning. Frå hausten 2022 er det eit team på fem som skal stake ut kursen for utdanningstilbodet. Ytterlegare to tilsette kjem våren 2023.

Her kan du lese meir om den nye heilskaplege satsinga.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt

488 87 934
(Åpen hverdager kl. 09 - 15) - ikke SMS

presse@phs.no

Bilder

BYGGJER OPP: Politihøgskolen og Ann Kristin Markussen byggjer opp grenseforvaltning. Foto: Bent-Håkon Hillestad
BYGGJER OPP: Politihøgskolen og Ann Kristin Markussen byggjer opp grenseforvaltning. Foto: Bent-Håkon Hillestad
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom