Statens vegvesen

Flisa bru må forsterkes før gjenåpning

Del
Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune har konkludert med at Flisa bru på fv. 206 i Åsnes kommune må forsterkes før gjenåpning.
Flisa bru ble åpnet i 2003. Foto: Statens vegvesen.
Flisa bru ble åpnet i 2003. Foto: Statens vegvesen.

Statens vegvesen leder på vegne av alle vegeierne prosessen med inspeksjoner, beregninger og vurderinger av de 14 bruene som ble stengt 16. august etter at Tretten bru falt ned 15. august.

Starter prosjektering av forsterkningstiltak for Flisa bru

Flisa bru er nå etter et svært omfattende arbeid ferdig inspisert, beregnet og vurdert.

– Konklusjonen for Flisa bru er at den ikke kan åpnes for trafikk før det er gjennomført forsterkningstiltak. Innlandet fylkeskommune støtter denne vurderingen, og starter som vegeier umiddelbart arbeidet med å prosjektere og etter hvert gjennomføre forsterkningstiltak, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Innlandet fylkeskommune vil komme tilbake med informasjon om plan og tidshorisont for dette arbeidet. Målet er å få utført dette så snart det lar seg gjøre.

– Innlandet fylkeskommune vil gjennomføre de forsterkingstiltakene som Statens vegvesen anbefaler, slik at Flisa bru etter hvert kan åpnes for trafikk igjen. Vegvesenet har gjort en grundig jobb med å beregne hvor stor belastning brua tåler. Vi støtter oss på deres vurderinger og anbefalingen om å forsterke brua. Dette er viktig for at det skal være trygt å sette trafikk på brua igjen, sier enhetsleder spesialproduksjon Anne Ingeborg L. Nerstad i Innlandet fylkeskommune.

Arbeid pågår for alle gjenstående bruer

Arbeidet med vurdering av de gjenstående bruene som fortsatt er stengt, deriblant Evenstad bru på fv. 2188 i Stor-Elvdal kommune, pågår for fullt.

– På spesialinspeksjonene ble hver enkelt bru nøye gjennomgått for å se om de hadde synlige skader eller andre svakheter. Etter spesialinspeksjonene ute, blir den enkelte brua på nytt kontrollberegnet basert på den måten brua er prosjektert, og de tekniske beregningene som i sin tid var grunnlag for godkjenning av brua. Dette blir gjort for å avdekke eventuelle mulige beregnings- eller dimensjoneringsfeil, sier Eiterjord.

En del av bruene er så gamle at de er godkjent etter «gammelt» regelverk. De kontrollberegnes derfor nå etter nytt regelverk. Dette er et svært omfattende og krevende arbeid der det blir brukt ekspertise både internt i Statens vegvesen og de mest kompetente eksterne rådgivermiljøene.

Alle tilgjengelige ressurser satt inn

– Status per i dag, utover Flisa bru, er at Moumbekken bru på rv. 22 i Fredrikstad og Tveit bru på E16 i Vang i Valdres er friskmeldt og gjenåpnet for ordinær trafikk. Norsenga bru på E16 i Kongsvinger er «delvis friskmeldt» slik at den er åpnet med redusert trafikkbelastning.

Ettersom arbeidet er svært omfattende og krevende, er det ikke mulig å gi en eksakt framdriftsplan på arbeidet.

– Alt av mulige tilgjengelige ressurser er satt inn i dette arbeidet. Det er også jobbet gjennom helgene som er gått siden stengingen av bruene. Dette arbeidet har topp prioritet, men sikkerheten må komme først, understreker Eiterjord.

Oversikt over omkjøringene knyttet til de stengte bruene finner du her:

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Flisa bru ble åpnet i 2003. Foto: Statens vegvesen.
Flisa bru ble åpnet i 2003. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom