Enova

Nå blir det enkelt å søke Enova om støtte til kjøp av biogasskjøretøy

Del
Enova forenkler søknadsprosessen ved kjøp av biogasskjøretøy. Her er biogassbussene i Bergen (Foto: Enova)
Enova forenkler søknadsprosessen ved kjøp av biogasskjøretøy. Her er biogassbussene i Bergen (Foto: Enova)

- Vi tror det vil være gunstig for hele verdikjeden for biogass at vi får opp volumet på antall kjøretøy. Slik vil vi forbedre lønnsomheten i hele verdikjeden samtidig som vi reduserer klimagassutslippene, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Enkel søknadsprosess

Enova kopierer nå suksessoppskriften for elvarebilordningen og overfører den til biogasskjøretøy. At oppskriften fungerer er det liten tvil om:

- I 2021 har vi støttet 4 103 prosjekter gjennom den såkalte elvarebilordningen og markedsandelen for elektriske varebiler har økt fra 8,2 prosent i 2020 til 17 prosent i 2021. Mye av suksessen bak elvarebilordningen skyldes en lettbeint og automatisk saksbehandling som sørger for et umiddelbart svar på søknaden om støtte. Nå håper vi å se et tilsvarende raskt markedsopptak for biogasskjøretøy også, sier Leistad.

Slik gjør du det: Søknaden sendes inn av bilforhandler på vegne av deg når du bestiller bilen. Alt du behøver å gjøre er å bekrefte søknaden på mobilen. Så snart bilen registreres i Kjøretøysregistret og du får utlevert bilen, skal du sende inn kontonummer og deretter blir støtten utbetalt.

Innovativ produksjonsteknologi løftes frem

Enova gjør flere endringer for biogass.

Når det gjelder produksjon av biogass, kommer Enova fra nå av i større grad til å prioritere prosjekter med innovativ teknologi som reduserer kostnader og ressursbruk. Samtidig vil søknadene konkurrere innenfor søknadsfrister.

-Vi ønsker at aktørene skal være bli enda mer ambisiøse på teknologiutvikling og sikre bedre utnyttelse av bioråstoffet, sier Leistad.

Samtidig overlater Enova til markedet å bygge ut fyllestasjoner på kommersielle vilkår videre. Siste frist for å søke støtte til fyllestasjoner, som er utløsende for kjøp av kjøretøy, er 15. februar 2022.

- Enova støtter de som går foran og utvikler ny teknologi, som vi alle trenger for å nå klimamålene. For fyllestasjoner er teknologien nå etablert og godt kjent, slik at videre utrulling av fylleinfrastruktur vil følge av markedsopptaket av kjøretøy. Vi har fått på plass en første infrastruktur spredt utover landet som har potensiale til å vokse videre i takt med utbredelsen av kjøretøy. Denne utbyggingen, i kombinasjon med videre vekst i antall kjøretøy, danner et markedsgrunnlag for kommersiell utbygging også i andre deler av landet, sier Leistad.

Noen fakta

  • Enova har siden 2009 bidratt til økt biogassproduksjon og etablering av et biogassmarked innen transportsektoren.
  • Støtten til produksjonsanleggene siden oppstarten av satsningen i 2009, både gjennom ordinært biogassprogram og teknologiprogrammer, er 691 MNOK. Til sammen har Enova utløst en produksjonskapasitet for biogass tilsvarende forbruket på ca. 2.500 lastebiler.
  • Totalt har staten gjennom Enova og Transnova støttet 13 fyllestasjoner for biogass hittil. Prosjektene har ført til kompetanseheving samt en endring i aktørbildet fra offentlig eide selskaper til en større grad av private aktører.
  • I perioden 2018-2021 har Enova støttet 388 biogasskjøretøy med til sammen 51 MNOK.

Bilder

Enova forenkler søknadsprosessen ved kjøp av biogasskjøretøy. Her er biogassbussene i Bergen (Foto: Enova)
Enova forenkler søknadsprosessen ved kjøp av biogasskjøretøy. Her er biogassbussene i Bergen (Foto: Enova)
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond27.11.2023 09:15:00 CET | Pressemelding

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt. - Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom