Enova

Regjeringen styrker Enova med 750 millioner kroner.

Del
-Enova er et viktig virkemiddel for å bidra til teknologiutvikling slik at klimavennlige løsninger blir bedre og billigere og i neste omgang kan tas i bruk uten støtte. Det er viktig at noen går foran for at alle andre i neste omgang skal ha bedre og billigere løsninger å velge mellom. Enova skal fortsette å ha denne rollen, når teknologier blir modne må andre virkemidler ta over, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad signerer tilleggsavtalen sammen med ekspedisjonssjef Ingvild Andreassen Sæverud i KLD og konst.strategidirektør Astrid Lilliestråle i Enova. Foto: EnovaN
Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad signerer tilleggsavtalen sammen med ekspedisjonssjef Ingvild Andreassen Sæverud i KLD og konst.strategidirektør Astrid Lilliestråle i Enova. Foto: EnovaN

Tilleggsbevilgningen er en del av en økt bevilgning i budsjettforliket på til sammen 750 millioner kroner. Midlene vil blant annet gi utslippskutt, teknologiutvikling og omstilling i næringslivet, og Enovas satsing på hurtigladeinfrastruktur for elbil vil styrkes ytterligere.

- Enovas oppgave er å være en pådriver for at Norge når klimamålene. Dette er en viktig styrking, som vil komme både næringslivet og privatpersoner til gode, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad, som er glad for tilliten Regjeringen viser Enova gjennom denne bevilgningen.

100 millioner til kommunale boliger

Regjeringen er opptatt av hvordan økte strømpriser treffer husstander med lave inntekter, som har begrensede muligheter til å energi-oppgradere boligene sine. Derfor er 100 av de 750 millionene til Enova øremerket energitiltak i kommunale boliger.

- Med disse midlene får man til en permanent forbedring for disse boligene. Dette er likevel en tidsbegrenset ordning for kommuner som vil redusere strømregningen permanent for sine leietakere. Derfor vil jeg oppfordre kommuner om å benytte dette tilbudet, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Enova ser for seg å bruke over 100 millioner i 2022 og vil ferdigstille detaljene i løpet av kort tid.

Nye tiltak
Enova vil i første kvartal lansere støtte til nye tiltak for husholdninger og forbrukere. Teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon er førende for tiltakene, som vil favne bredere enn bare energieffektivisering.

-Først ut er lansering av støtte til smart strømstyring og kartleggingsstøtte til borettslag. Det vil også komme nye tiltak innen persontransport, som vil gi et direkte bidrag til reduksjon av klimagassutslipp, sier Nakstad.

Støtte til nye tiltak kommer i tillegg til tiltakene som Enova allerede støtter. Eksempler på tiltak som støttes fra før er solcelleanlegg, balansert ventilasjon, vannbåren varme, ulike varmeforsyninger (sol, varmepumpe, bio), energirådgivning og helhetlig oppgradering av bygningskroppen. Noen av de eksisterende støtteordningene vil forbedres samtidig som de nye blir lansert.

Bilder

Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad signerer tilleggsavtalen sammen med ekspedisjonssjef Ingvild Andreassen Sæverud i KLD og konst.strategidirektør Astrid Lilliestråle i Enova. Foto: EnovaN
Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad signerer tilleggsavtalen sammen med ekspedisjonssjef Ingvild Andreassen Sæverud i KLD og konst.strategidirektør Astrid Lilliestråle i Enova. Foto: EnovaN
Last ned bilde

Dokumenter

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye