Enova

Enova styrker satsingen på ny teknologi i maritim sektor

Del
Enova lanserer forprosjektstøtte til energi- og klimateknologi i maritim transport. Programmet vil etter planen bli lansert i løpet av mars/april 2022.
Målgruppen til det nye Enova-programmet er søkere med potensial for å ta i bruk ny energi- og klimateknologi i maritim transport. Dette er norske Loran - først i verden som havgående fiskebåt på hydrogen. Ill: Skipsteknisk.
Målgruppen til det nye Enova-programmet er søkere med potensial for å ta i bruk ny energi- og klimateknologi i maritim transport. Dette er norske Loran - først i verden som havgående fiskebåt på hydrogen. Ill: Skipsteknisk.

- Regjeringen har som mål å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Enovas innsats for omstilling av skipsfarten har gitt gode resultater innen batterielektrifisering og land- og ladestrøm. Med dette programmet som støtter opp under ny teknologi, vil Enova bidra til å ta frem løsninger for skipssegmenter der batterielektrifisering ikke er nok alene, for eksempel gjennom hydrogen, ammoniakk eller ulike hybride løsninger, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

- Skip som anvender miljøvennlige drivstoff og tar i bruk ny teknologi er nødvendig for å nå målene. Derfor har vi i Enova de siste årene hatt høy aktivitet innenfor tidlig markedsintroduksjon av batterielektriske løsninger og tilhørende infrastruktur for maritim transport, sier Gunnel Fottland markedssjef transport i Enova.

Støtter de som går foran
Utslipp av klimagasser skal reduseres med 50 prosent innen 2030 for innenriks skipsfart og fiske. Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Det gjør Enova gjennom å støtte de som går foran i teknologiutviklingen.

-Dette programmet vil gi søker et mer robust underlag for senere å kunne søke om investeringsstøtte på programmet «Fullskala innovativ energi- og klimateknologi», sier Fottland.

Setter fart i det teknologiske hamskiftet
Framover vil Enova fokusere mer på senfase teknologiutvikling og løsninger som vil være en del av den langsiktige omstillingen til 2050. Utslippsreduksjoner vil kreve innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i alle segment og fartøytyper. Der batteri alene ikke er tilstrekkelig for utslippsfri drift, er det behov for utvikling og introduksjon av ny teknologi og andre energibærere.

- Anvendelse av ny og innovativ klima- og energiteknologi innebærer ofte høye investeringskostnader og er forbundet med risiko. Dette krever store investeringer sammenliknet med konvensjonelle skip som bruker kjent teknologi. Det er her vi i Enova kommer inn med vår støtte, for å sette fart i dette teknologiske hamskiftet, sier Fottland.

Om det nye Enova-programmet
Støtte til teknologiprosjekter i maritim transport skjer gjennom Enovas eksisterende teknologiprogrammer.

Målgruppen til det nye Enova-programmet er søkere med potensial for å ta i bruk ny energi- og klimateknologi i maritim transport.

Fullskalaprogrammet er åpent for alle typer løsninger i alle sektorer, men målgruppen avgrenses til aktører i verdikjeden for maritim transport. Aktørene må ha valgt en teknologi for sitt prosjekt som de ønsker å få dokumentert og utredet før en eventuell fullskalasøknad.

Programmet vil etter planen bli lansert i løpet av mars/april 2022.

Bilder

Målgruppen til det nye Enova-programmet er søkere med potensial for å ta i bruk ny energi- og klimateknologi i maritim transport. Dette er norske Loran - først i verden som havgående fiskebåt på hydrogen. Ill: Skipsteknisk.
Målgruppen til det nye Enova-programmet er søkere med potensial for å ta i bruk ny energi- og klimateknologi i maritim transport. Dette er norske Loran - først i verden som havgående fiskebåt på hydrogen. Ill: Skipsteknisk.
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond27.11.2023 09:15:00 CET | Pressemelding

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt. - Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom