Ny teknologi kan gjøre grønt hydrogen mer konkurransedyktig. Enova støtter Hystars teknologi med 38,2 millioner kroner.

Del
Hystar vil sammen med Equinor utføre pilottesting av Hystars teknologi for PEM-elektrolysører på Gassco sitt anlegg på Kårstø. Prosjektet er en sentral del i den videre utviklingen av selskapets mer energieffektive teknologi for produksjon av grønt hydrogen.

- Vi må kutte utslipp og skape jobber. Hystar står for en spennende og innovativ løsning bygd på mange år med forskning. Hydrogen vil spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Men først er vi helt avhengig av å få ned kostnadene i produksjonen. Hystars planer kan derfor få stor betydning for å redusere klimagassutslippene, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Prosjektets vil demonstrere Hystars teknologi under relevante driftsbetingelser. Dette er nødvendig for videre kommersialisering av teknologien.

- Hystar har utviklet en unik, patentert PEM elektrolyseteknologi som vi gi betydelige kostnadsreduksjoner for produksjon av grønt hydrogen. I samarbeid med SINTEF har Hystars teknologi blitt verifisert over flere tusen timers testing. Pilottesting av et komplett 1 MW anlegg på Kårtsø er neste skritt på veien til storskala kommersialisering av Hystars produkter. Støtten fra Enova har vært særdeles viktig i denne sammenheng i tillegg til Equinors og Gasscos bidrag med kunnskap og ressurser til prosjektet. Vi ser frem til gjennomføringen av prosjektet som vil bidra til fremskyndet bruk av grønt hydrogen i stor skala, sier adm. direktør i Hystar Fredrik Mowill.

Fra venstre: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), produktdirektør Magnus Thomassen i Hystar, konsernsjef Fredrik Mowill i Hystar og adm.direktør i Enova Nils Kristian Nakstad. (Foto: Hystar)Viktig for utviklingen av grønt hydrogen
Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Det gjør Enova gjennom å støtte de som går foran i utviklingen av ny teknologi.

- Utslippsfri hydrogen er med stor sannsynlighet en av flere klimaløsninger for 2050. Men det gjenstår fremdeles teknologiutvikling før utslippsfritt hydrogen er konkurransedyktig. Hystar har en helt ny teknologi for produksjon av grønt hydrogen som ikke finnes på markedet i dag og som kan bidra til vesentlige kostnadsreduksjoner, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad og fortsetter

- Men for at denne teknologien skal kunne bli kommersielt tilgjengelig må både tekniske og kommersielle barrierer overkommes. Enova avlaster gjennom piloteringsstøtten den teknologiske risikoen i prosjektet. Et solid samarbeid sikrer kommersiell relevans og prosjektet vil kunne være viktig for utviklingen av grønt hydrogen.

Grunnarbeidet med Hystars teknologi er lagt ned i SINTEFs laboratorier i Trondheim. Teknologisjef og med-gründer Alejandro Barnett og forskningsingeniør Firdaus Hendricks har lagt ned utallige timer i prosjektet. (foto: Enova)


Reduserer energibruken
Grønt hydrogen lages ved elektrolyse av vann med ren kraft. Ca. 70 prosent av kostnaden for produksjon av grønt hydrogen kommer fra kjøp av strøm.
Hystars teknologi er unik idet den muliggjør bruk av tynnere membraner enn det andre PEM-leverandører benytter. Dette gir økt virkningsgrad som reduserer energibruken med om lag 10 prosent.

Equinor og Gassco deltar i dette prosjektet som sluttbrukere av elektrolyseteknologi. Driftsbetingelsene vil velges ut fra Equinor og Gassco sine ønsker om å skape høy relevans for fremtidige prosjekter innenfor hydrogenproduksjon.

- Billigere utslippsfritt hydrogen vil for eksempel bidra til at hydrogen enklere kan introduseres som fossilfri innsatsfaktor i industrielle prosesser og som utslippsfritt drivstoff i tungtransport og maritime applikasjoner. Det tekniske potensialet for utslippsreduksjoner fra hydrogen er stort, men for å kunne realisere dette potensialet så må kostnaden for hydrogen reduseres, avslutter Nakstad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HYSTAR AS er et nystartet selskap som utvikler avanserte PEM elektrolysører for hydrogenproduksjon. Hystar AS ble stiftet i september 2020, som et spinoff-selskap fra SINTEF og har vokst fra 1 ansatt i slutten av 2020 til 20 ansatte i mars 2022 og vil rekruttere ytterligere personer i løpet av 2022. Nøkkelinvestorer er SINTEF Venture, AP Ventures og Firda. .

Bilder

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond27.11.2023 09:15:00 CET | Pressemelding

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt. - Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom