Enova

44 nye industriprosjekt får 48,9 millioner kroner i Enovastøtte

Del
Enova gir til sammen 48,9 millioner kroner i støtte til 44 klima- og energisatsinger i industrien. Tilsagnene for søknadsfristen som gikk ut 1. februar, går til prosjekt innenfor spillvarme, elektrifisering av fossile mekaniske arbeidsprosesser, batteripakke og landstrøm for fôrflåter samt utredning av klima- og energitiltak.
Enova gir til sammen 48,9 millioner kroner i støtte til 44 klima- og energisatsinger i industrien. Foto: Enova
Enova gir til sammen 48,9 millioner kroner i støtte til 44 klima- og energisatsinger i industrien. Foto: Enova

- Regjeringen vil kutte de norske utslippene med 55 prosent innen 2030. Da er vi avhengig at de som kan ta i bruk utslippsfrie og energieffektive alternativer, gjør det. Responsen på Enovas tilskuddsordning til klima- og energisatsinger viser at alternativene finnes mange steder i industrien. Det er flott at så mange industri- og oppdrettsaktører går foran og viser at det er mulig å ta ned klimagassutslippene, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Det gjør Enova gjennom å støtte de som går foran i utviklingen av ny teknologi.

-Den gode trenden innenfor klima- og energisatsinger i industrien fortsetter. Vi ser nå at industrien i økende grad ser sammenhengen mellom kutt i utslipp av klimagasser og konkurransekraft. Det er derfor svært gledelig å kunne bidra til denne omstillingen, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

Årlig reduksjon på 45 000 tonn

Støttetilbudet Klima- og energisatsinger i industrien skal bidra til at flere tar i bruk tilgjengelige nullutslippsløsninger som ikke brukes i stort nok volum i dag. Bare de 12 siste månedene har Enova støttet nærmere 231 prosjekter med 250 millioner kroner gjennom dette støtteprogrammet. Total skal disse prosjektene redusere klimagassutslippene med 45 000 tonn CO2.

-Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri. For at vi skal klare det, må fossile brensler erstattes av fornybare alternativer samtidig som vi øker energieffektiviteten, sier Gärdeman i Enova.

Blant prosjektene som fikk utredningstøtte i siste utlysning, er det avdekket et potensiale for kutt av CO2-utslipp på 7000 tonn CO2.

I tillegg vil prosjektene som fikk støtte resultere i et energiresultat på nær 40 GWh.

Du finner en samlet oversikt over prosjektene i boksen Relatert media.

Ny søknadsfrist 1. april

Neste søknadsfrist for dette programmet er 1. april 2022. Spillvarme og utfasing av fossil varme ligger fortsatt inne som satsingsområder. I tillegg til utredning av fleksibilitets- og effektavlastningsløsninger lanserer Enova denne gangen et nytt område:

  • Inndamping/tørkeprosesser som en vil konvertere fra fossilt innfyrt til fornybare løsninger eller elektrisitet

- For å nå klimamålene må vi sikre et energisystem som klarer å balansere en industri som går fra fossile energikilder til nullutslippsalternativer, bl.a. elektrisitet. Tørking og inndampingsprosesser krever mye energi som ofte fyres med fossile kilder. Her finnes det store potensialer for klimakutt, men det må samtidig gjøres riktig for å ivareta effektpådraget i energisystemet, sier Gärdeman.

Les mer om de nye satsingsområdene her 

Bilder

Enova gir til sammen 48,9 millioner kroner i støtte til 44 klima- og energisatsinger i industrien. Foto: Enova
Enova gir til sammen 48,9 millioner kroner i støtte til 44 klima- og energisatsinger i industrien. Foto: Enova
Last ned bilde

Dokumenter

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye