Enova-programmet “Støtte til biogass” spisses mot innovasjon

Del
Innovative prosjekter innenfor industriell produksjon av biogass kan nå søke støtte fra Enova.

- Vårt gamle program hadde ikke en slik innretning mot innovasjon. Målet er at de innovative teknologiene og løsningene på sikt fører til økt lønnsomhet for bransjen, sier Trond Bratsberg i Enova.

Aktører med planer å etablere nye produksjonsanlegg eller som vil utvide kapasiteten på et eksisterende anlegg kan søke støtte fra Enova.

Interesse for biogassanlegg

Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Det gjør vi gjennom å støtte de som går foran i teknologiutviklingen. Biogass har vært et satsingsområde lenge for Enova.

- Programmet er rettet mot aktører med god dokumentert gjennomføringsevne. Prosjektene skal i stor grad være "gryteklare". En må blant annet dokumentere annen finansiering som for eksempel egenkapital og lånefinansiering.

Bratsberg understreker at det er vesentlig at de innovative teknologiene eller løsningen som inngår i prosjektene kan spres i markedet.


Flytende biodrivstoff tas ut

Støtte til prosjekter med flytende biodrivstoff tas ut av programmet. Årsaken til dette er at investeringsstøtte ikke kan gis til biodrivstoff som er omfattet av omsetningskrav. Det er i dag omsetningskrav for biodrivstoff i veitransportsektoren og luftfart.

- Produksjon av flytende biodrivstoff har i større grad umoden teknologi og teknologiprogrammene er bedre egnet for å drive fram slike produksjonsteknologier, sier Bratsberg.

Programmet har to rangeringskriterier:

• Innovasjonsgrad i prosjektet (50 prosent)
• Høyt energiresultat per støttekrone (50 prosent)

Førstnevnte er ny i forhold til tidligere program. Gjennom programmet så ønskes det å støtte opp under prosessinnovasjoner og produktinnovasjoner. Forretningsmessige innovasjoner vil også være relevant.

Enova oppfordrer alle søkere til å sette seg inn i programkriteriene som finnes på enova.no

Første søknadsfrist er 1. april og det er også planlagt en søknadsrunde til høsten.

Bilder

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye