Enova

Styrker satsingen på ny teknologi i maritim sektor. Enova lanserer forprosjektstøtte til energi- og klimateknologi i maritim transport.

Del
Enova støtter morgensdagens klimateknologi og ønsker med det nye programmet å stimulere til økte investeringer i ny teknologi i maritim transport.
Enova lanserer forprosjektstøtte til energi- og klimateknologi i maritim transport. Målet er å styrke satsingen på ny teknologi i maritim sektor. Foto: Enova
Enova lanserer forprosjektstøtte til energi- og klimateknologi i maritim transport. Målet er å styrke satsingen på ny teknologi i maritim sektor. Foto: Enova

- Gjennom å utføre et forprosjekt, får søkeren mulighet til å gjøre et grundig forarbeid med data og dokumentasjon før en eventuell søknad om investeringsstøtte fra Enovas programmer rettet mot teknologiutvikling innen maritim transport. Dette vil gi en mer effektiv saksbehandling og et mer robust saksunderlag, sier Gunnel Fottland, markedssjef for Transport i Enova.

Utslippene skal halveres

Norge har ambisiøse klimamål også for maritim sektor. Utslipp av klimagasser skal reduseres med 50 prosent innen 2030 for innenriks skipsfart og fiske. I tillegg har IMO (FNs International Maritime Organization) bestemt at utslipp fra shipping skal halveres innen 2050.

- Skip som anvender miljøvennlige drivstoff, og hvor ny teknologi blir tatt i bruk raskt er nødvendig for å nå målene. Utfordringen er at innovativ klimateknologi ofte innebærer høye investeringskostnader og økt risiko. Gjennom å tilby forprosjektstøtte gir vi søker mulighet til å jobbe grundig med det underlaget som trengs for å få et godt teknologiprosjekt, sier Fottland.

Trenger ny teknologi

Klimamålene for maritim transport krever lav- og nullutslippsløsninger i alle segment og fartøy. De siste årene har Enova arbeidet mye med tidlig markedsintroduksjon av batterielektriske løsninger og tilhørende infrastruktur innenfor maritim sektor. Nå styrkes satsingen på ny teknologi.

- Der batteri alene ikke er nok til utslippsfri drift, trengs det utvikling og introduksjon av ny teknologi og andre energibærere for å oppnå utslippsfri drift, sier Fottland.


Om det nye Enova-programmet
Støtte til teknologiprosjekter i maritim transport skjer gjennom Enovas teknologiprogrammer.

Målgruppen til forprosjektprogrammet er søkere med potensial for å ta i bruk ny energi- og klimateknologi innen maritim sektor. De må kvalifisere for å kunne motta støtte på Enovas programmer rettet mot teknologiutvikling innen maritim transport og de må ha valgt teknologi.

Støtten kan utgjøre inntil 50 prosent av godkjente dokumenterte merkostnader, og er oppad begrenset til 500 000 kroner.

Bilder

Enova lanserer forprosjektstøtte til energi- og klimateknologi i maritim transport. Målet er å styrke satsingen på ny teknologi i maritim sektor. Foto: Enova
Enova lanserer forprosjektstøtte til energi- og klimateknologi i maritim transport. Målet er å styrke satsingen på ny teknologi i maritim sektor. Foto: Enova
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond27.11.2023 09:15:00 CET | Pressemelding

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt. - Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom