Enova

Enova vil tette hullene i ladekartet

Del
Inntil 100 millioner kroner skal gå til styrking av infrastrukturen for lading av elbil.
Enova vil tette hullene i ladekartet og legger fram en ny støtteordning for hurtigladere i Norge. Inntil 100 millioner kroner skal gå til styrking av infrastrukturen for ladning av elbil. Foto: Enova
Enova vil tette hullene i ladekartet og legger fram en ny støtteordning for hurtigladere i Norge. Inntil 100 millioner kroner skal gå til styrking av infrastrukturen for ladning av elbil. Foto: Enova

Selv om Norge ligger milevis foran mange av våre europeiske naboer, er det fortsatt områder som mangler ladeinfrastruktur. Disse “hullene” skal nå tettes.

- Det er primært nye hurtigladestasjoner vi ønsker å få etablert. Vi tilbyr også støtte til etablering av normallader på områder uten fast vegforbindelse, da det kan være gode grunner til at hurtigladere ikke er egnet for slike områder, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Han oppfordrer alle til å sjekke ut hurtigladekartet på Enovas nettsider.

- Det viser at det finnes mange lademuligheter. Kanskje flere enn de fleste er klar over?

Se her: enova.no/ladekart

Støttet 250 ladestasjoner
Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Nesten en tredel av norske klimagassutslipp kommer fra transport, der over halvparten kommer fra veitrafikk. Derfor har Enova siden 2015 støttet etablering av 250 ladestasjoner med 150 millioner kroner.

Nå spisser Enova satsingen i tråd med regjeringens ønsker. Det etableres en konkurransebasert ordning for utbygging av ladeinfrastruktur.

- Regjeringen ønsker at det skal være enkelt å velge klimavennlige transportløsninger i hele landet. Som varslet i Hurdalsplattformen må vi derfor sette fart på utbyggingen av ladeinfrastruktur for elbiler i de delene av landet hvor slik infrastruktur ikke er godt utbygget. Elektrifisering av kjøretøy er helt avgjørende for nå klimamålene våre, og denne nye ordningen fra Enova vil bidra til dette, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).


Fortsatt “hull”
Det er i dag 70 kommuner der det ikke er etablert hurtiglader. Selv om vi har en landsdekkende infrastruktur for hurtiglading, finnes det fortsatt strekninger med over 50 km mellom ladestasjonene.

- Enovas mål er å stimulere til flere elbiler i hele Norge gjennom å etablere et kritisk minimum av ladestasjoner. Det er spesielt behov for etablering av ladere i de deler av Norge som har lav befolkningstetthet og som har liten trafikk. Mange områder uten fast vegforbindelse har heller ikke et ladetilbud, sier Nakstad.

Det er flere faktorer som påvirker farten på utbyggingen.

- Ved etablering av ny hurtiglader er det ofte mange involverte aktører, noe som kan være tidkrevende. Aktuelle aktører kan være nettselskapet som skal levere kraft, Statens vegvesen, NVE, kommuner og grunneiere.


Markedet i sterk vekst
Elbiler er i vinden: Ved inngangen til 2022 utgjorde elbiler 64,5 prosent av nybilsalget og det er over 4 000 hurtigladere i Norge. Bare de siste to årene har det blitt etablert totalt 1 190 hurtigladepunkter. Markedsaktører etablerer i dag nye hurtigladere der potensialet for lønnsomhet er størst. Gjerne på steder med høy trafikk og et godt servicetilbud.

- Dagens utbygging er i stor grad etterspørselsdrevet og de aller fleste ladestasjonene i Norge bygges uten offentlig støtte. Utviklingen har også vært jevn i alle fylker, men fylker med store bysentra har økt mest. Dette viser at markedskreftene virker, sier Nakstad.

Det nye støtteprogrammet
Enova vil i det nye støtteprogrammet tildele investeringsstøtte på bakgrunn av konkurranse. Enova kan støtte opptil 100 prosent av godkjente investeringskostnader. Godkjente investeringskostnader omfatter typisk innkjøp av lader, kostnader til prosjektering, nettilknytning, avskjerming, kommunikasjon og betalingsløsninger. Kostnader ved lokal produksjon eller lagring av elektrisitet dekkes ikke. Det gjør heller ikke driftskostnader.

Det kan søkes støtte til prosjekter i tre kategorier, en søknad per prosjekt.

  1. 1. Etablering av ny hurtigladestasjon
    Kvalifiserende lokasjoner er minimum 25 km fra etablerte, offentlig tilgjengelige hurtigladere samt planlagte ladestasjoner der det er inngått økonomisk forpliktende avtaler. For etablering i kommuner der det hverken er etablert eller planlagt etablert hurtiglader, er avstandskravet 15 km. Kart som definerer kvalifiserende områder er tilgjengelig på: enova.no/ladekart.

  2. Etablering av normalladere i område uten fast vegforbindelse
    Kvalifiserende lokasjoner er områder der det ikke er etablert eller annonsert etablering av offentlig tilgjengelig hurtiglader og der det ikke er fast vegforbindelse. Dette gjelder områder som kun kan nåes med fergesamband.

  3. Etablering av normalladere ved fjellovergang
    Kvalifiserende lokasjoner er inntil 1 km før vegbom på fjellovergang der det forekommer stenging og/eller kolonnekjøring.

Søknadsfrist er mandag 23. mai 2022 kl. 12.00. Spørsmål knyttet til programutlysningen sendes til Enova på ladeinfrastruktur@enova.no. Mer informasjon om det nye støtteprogrammet finnes her: https://www.enova.no/bedrift/landtransport/ladeinfrastruktur-for-elbil/

Bilder

Enova vil tette hullene i ladekartet og legger fram en ny støtteordning for hurtigladere i Norge. Inntil 100 millioner kroner skal gå til styrking av infrastrukturen for ladning av elbil. Foto: Enova
Enova vil tette hullene i ladekartet og legger fram en ny støtteordning for hurtigladere i Norge. Inntil 100 millioner kroner skal gå til styrking av infrastrukturen for ladning av elbil. Foto: Enova
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond27.11.2023 09:15:00 CET | Pressemelding

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt. - Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom