Enova

25 ombruksprosjekter får 8,8 millioner kroner i støtte fra Enova

Del
- Vi er svært fornøyde med de gode søknadene som vi fikk inn i vår første søknadsrunde. Dette lover godt for ombruk i byggenæringen, sier Anna Barnwell, markedssjef i Enova.
SIRKULÆR ØKONOMI: Enova vil fremskynde utviklingen av mer ressurseffektive og sirkulære verdikjeder i byggenæringen gjennom å støtte prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet (Foto: Enova)
SIRKULÆR ØKONOMI: Enova vil fremskynde utviklingen av mer ressurseffektive og sirkulære verdikjeder i byggenæringen gjennom å støtte prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet (Foto: Enova)

Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Bygge- og anleggssektoren står for store klimagassutslipp. De største utslippene er knyttet til materialbruk.

- Vi vil derfor fremskynde utviklingen av mer ressurseffektive og sirkulære verdikjeder i byggenæringen gjennom å støtte prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet. Det å støtte så mange prosjekter i den aller første utlysningen viser at markedet vil bli med på en viktig endring, sier Barnwell.

Enova har tre støtteordninger for ombruksprosjekter i byggebransjen: Ombrukskartlegging, prosjektering for ombruk og mulighetsstudie. Kommende søknadsfrister er 3. juni, 2. september og 1. november. Mer info om støtteordningene finnes her på Enovas nettsider.

- Potensialet for å få til å kutte utslipp og få i gang sirkulærøkonomien er stort. Jeg er veldig glad for å se at det er stor vilje i byggenæringen til å være en del av løsningen. De 25 ombruksprosjektene som får støtte fra Enova i dag er eksempler på rett utvikling. Byggenæringen har mye å bidra med på veien til å nå Norges klimamål. Viljen vi ser i bransjen støttes av staten. Det handler om å stille krav og stille opp. Regjeringen vil skjerpe klimakravene til byggenæringen, og følger opp Hurdalsplattformens målsetting om å stimulere til mer gjenvinning og ombruk av byggematerialer i byggeprosesser. Dette illustrerer godt overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi, noe som er helt avgjørende skal vi klare å kutte utslipp og få en mer bærekraftig byggenæring, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Disse ombruksprosjektene mottok støtte etter første søknadsfrist:

Søker

Prosjekt

Sted

Støtte

Studentsamskipnaden SIO

Mulighetsstudie - Studenthuset i St. Olavs gate 23

Oslo

300 000

Moland Datacenter AS

Mulighetsstudie - Datasentermodul som kan demonteres og ombrukes

Fyresdal

96 800

Basecamp Hotel Hellesylt AS

Mulighetsstudie - Ombruk og design for ombruk

Hellesylt

275 000

Trondheim Kommune

Mulighetsstudie - Gjenbruksprosjekt Granåsen Idrettspark

Trondheim

211 250

Obos Nye Hjem AS

Mulighetsstudie - Urban Village

Oslo

200 200

Lilleaker Prosjekt AS

Mulighetsstudie - Muligheter for ombruk i prosjektet

Oslo

300 000

Omtre AS

Mulighetsstudie - Lager for demontering, flytting og remontering

Ringerike

299 575

Tanke Svilands Gate 30-36 AS

Ombrukskartlegging - Tanke Svilands gate 30

Stavanger

199 950

Rogaland Fylkeskommune

Ombrukskartlegging - Rogaland fylkeshus

Stavanger

195 925

Sannergata 2 AS

Ombrukskartlegging - Sannergata 2

Oslo

200 000

E C Dahls Eiendom AS

Ombrukskartlegging - Nordre gate 12

Trondheim

200 000

Lilleaker Prosjekt AS

Ombrukskartlegging - Lilleakerveien 4E

Oslo

200 000

Leangen Næring AS

Prosjektering - Leangen Næringsbygg

Trondheim

303 000

Oslobygg KF

Prosjektering - Løren aktivitetspark og flerbrukshall

Oslo

100 000

Porsmyrveien 3 AS

Prosjektering - Porsgarden

Sandnes

600 000

Auglendsmyrå 2 AS

Prosjektering - Site 4016 Spinn

Stavanger

600 000

Ö Drømtorp AS

Prosjektering - Fremtidsrettet, fleksibelt lager

Ski

546 400

E C Dahls Eiendom AS

Prosjektering - Nordre gate 12

Trondheim

600 000

Ragn Sells AS

Prosjektering - nullutslippsanlegg for avfallshåndtering

Drammen

600 000

Drømtorp AS

Prosjektering - Glynitveien 33

Ski

431 400

Sirkulær Ressurssentral AS

Prosjektering - Ombruksdekke

Oslo

425 400

Sirkulær Ressurssentral AS

Prosjektering - Ombrukspaviljonger

Oslo

600 000

Verket Moss AS

Prosjektering - Papirhuset

Oslo

431 400

Obos Nye Hjem AS

Prosjektering - Urban Village

Oslo

400 400

Bjørn Kristian Bråten

Prosjektering - Nytt fjøs med ombruk av returtre

Noresund

484 700

Bilder

SIRKULÆR ØKONOMI: Enova vil fremskynde utviklingen av mer ressurseffektive og sirkulære verdikjeder i byggenæringen gjennom å støtte prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet (Foto: Enova)
SIRKULÆR ØKONOMI: Enova vil fremskynde utviklingen av mer ressurseffektive og sirkulære verdikjeder i byggenæringen gjennom å støtte prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet (Foto: Enova)
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond27.11.2023 09:15:00 CET | Pressemelding

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt. - Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom