Enova

Enova støtter 70 nye ladestasjoner for elbiler. Deler ut 100 millioner i støtte.

Del
- Vi støtter 58 nye hurtigladere, 11 normalladere i områder uten fast veiforbindelse og etablering av en normallader ved fjellovergang. Disse laderne vil gjøre det enda enklere å kjøre elbil i Norge, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.
Nå blir det enda enklere å kjøre elbil i Norge. Enova støtter 58 nye hurtigladere, 11 normalladere i områder uten fast veiforbindelse og etablering av en normallader ved fjellovergang. Foto: Enova
Nå blir det enda enklere å kjøre elbil i Norge. Enova støtter 58 nye hurtigladere, 11 normalladere i områder uten fast veiforbindelse og etablering av en normallader ved fjellovergang. Foto: Enova

Ladere til øysamfunn
Enova fikk på nyåret 100 millioner kroner av Regjeringen for å styrke infrastrukturen for elbilladere. Enova lyste ut en konkurranse, som resulterte i 162 søknader. Totalt 70 nådde opp i konkurransen.

- Det er spesielt behov for etablering av ladere i de deler av Norge som har lav befolkningstetthet og som har liten trafikk. Mange områder uten fast vegforbindelse har heller ikke et ladetilbud og vi er glade for å bidra til at flere øysamfunn i Nord-Norge og nye kommuner nå får en lademulighet, sier Nakstad.

Han oppfordrer til å sjekke ut ladere som har fått støtte fra Enova gjennom denne tildelingen.


– Stortinget har bestemt at alle nye personbiler og lette varebiler som selges i Norge fra 2025 skal være nullutslippsbiler. I personbilmarkedet er vi på god vei til å nå dette målet, men skal vi komme helt i mål, må ladeinfrastrukturen dekke hele landet. Med den nye Enova-tildelingen på 100 millioner kroner til 70 nye ladestasjoner skal vi sørge for å nå også de mindre befolkede områdene i Norge. En rettferdig klimapolitikk forutsetter at de godene det grønne skiftet gir oss, blir tilgjengelig for flest mulig, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

55 nye kommuner får hurtiglader
Selv om Norge også før denne konkurransen kanskje hadde Europas best utbygde infrastruktur for lading av elbiler, manglet 70 kommuner en offentlig tilgjengelig hurtiglader. Dette tallet reduseres nå til 15 kommuner.

Åtte av disse 15 kommunene deltok ikke i konkurransen.

- Kommunegrenser i seg selv er ikke et godt mål for behov for ladeinfrastruktur, men kommuner som har manglet hurtiglader har hatt en fordel i konkurransen, forteller Nakstad.


Støttet 320 ladestasjoner
Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Nesten en tredel av norske klimagassutslipp kommer fra transport, der over halvparten kommer fra veitrafikk.

- Enova har siden 2015 støttet etablering av 320 ladestasjoner med 250 millioner kroner. Vårt mål har vært å stimulere til flere elbiler i hele Norge gjennom å etablere et kritisk minimum av ladestasjoner. Med denne tildelingen mener vi at dette målet er nådd på ladeinfrastruktur for elbil. Fremover retter vi blikket på økt elektrifisering av de tyngre kjøretøyene, noe som også vil kreve tilrettelegging på infrastruktursiden sier Nakstad.


Markedet i sterk vekst
Elbiler er i vinden: Hittil i år utgjør andelen elbiler rundt 80 prosent av nybilsalget. Bare de siste to årene har det blitt etablert 1 190 hurtigladepunkter. Markedsaktører etablerer i dag nye hurtigladere der potensialet for lønnsomhet er størst. Gjerne på steder med høy trafikk og et godt servicetilbud.

- Dagens utbygging er i stor grad etterspørselsdrevet og de aller fleste ladestasjonene i Norge bygges uten offentlig støtte. Utviklingen har også vært jevn i alle fylker, men fylker med store bysentra har økt mest. Dette viser at markedskreftene virker, sier Nakstad.

Kategori

Antall saker
vedtatt

1. Etablering av ny hurtiglader

58

2. Etablering av normalladere i område uten fast vegforbindelse

11

3. Etablering av normalladere ved fjellovergang

1

Bilder

Nå blir det enda enklere å kjøre elbil i Norge. Enova støtter 58 nye hurtigladere, 11 normalladere i områder uten fast veiforbindelse og etablering av en normallader ved fjellovergang. Foto: Enova
Nå blir det enda enklere å kjøre elbil i Norge. Enova støtter 58 nye hurtigladere, 11 normalladere i områder uten fast veiforbindelse og etablering av en normallader ved fjellovergang. Foto: Enova
Last ned bilde
Last ned bilde

Dokumenter

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye