KS

– Betydelige konsekvenser for kommuneøkonomien

Del
– Regjeringens forslag om hardere beskatning av naturressurser, vil få betydelige konsekvenser for kommuneøkonomien. Flere forslag er positive, men i sum er det en innstramming i 2023, sier Helge Eide, direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS.

Regjeringens omfattende skatteforslag er primært begrunnet i behovet for å overføre grunnrenteinntekter fra naturressurser – vannkraft, vindkraft og havbruk – til fellesskapet

– KS er kritisk til at regjeringen vil inndra 3 milliarder kroner fra kommuner og fylkeskommuner i høyprisområdene som har inntekter fra konsesjonskraft. Disse kommunene har også fått betydelig økte strømutgifter som det burde vært tatt hensyn til. I tillegg foreslås økt grunnrenteskatt på vannkraft, som over tid vil redusere vertskommunenes eiendomsskatteinntekter, sier Eide.

KS mener det er positivt at halvparten av inntektene som dras inn skal gå tilbake til alle kommuner, som viktige velferdsprodusenter.

– Prinsippet om at ekstraordinære overskudd, grunnrente, skal trekkes inn til fordel for fellesskapet er positivt, men det skaper utfordringer for de kommunene som kan få betydelig reduserte utbytteinntekter neste år, samtidig som strømutgiftene har økt kraftig, sier Eide.

– Forslaget om økt produksjonsavgift og ny naturressursskatt for havbruksnæringen og vindkraftnæringen vil gi ekstra inntekter både til vertskommuner og kommunesektoren generelt. Gevinst eller tap for havbrukskommunene spesielt vil avgjøres av hvordan prisen på framtidige auksjoner påvirkes av grunnrenteskatten, sier Eide.  

Kontakter

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg pressemeldinger fra KS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom