Enova

Enova setter kurs mot nullutslipp i maritim sektor

Del
Installasjon av batteri og landstrømsystem brer om seg i maritim sektor, med rekordhøy søknadsinngang til Enova fra store fiskebåter til servicefartøy innen havbruk. Batterihybridisering har bidratt til å introdusere batterier i så å si alle fartøyssegmenter, men er ikke et tiltak som i seg selv tar oss til nullutslipp. Overgangen til nullutslipp i maritim sektor vil for mange kreve andre løsninger i tillegg til batteri, som videre energieffektivisering og utvikling av nullutslippsdrivstoff.
Innenfor batteri og landstrømsystem er det rekordhøy søknadsinngang til Enova fra store fiskebåter til servicefartøy innen havbruk.
Innenfor batteri og landstrømsystem er det rekordhøy søknadsinngang til Enova fra store fiskebåter til servicefartøy innen havbruk.

Nå som batteri er introdusert, justerer Enova støttesatsene i programmet Batteri i fartøy og retter fokus videre på innovasjon og utvikling av nullutslipp.

-Enovas rolle er å støtte de som går foran. Nå som batteriløsninger tas i bruk av stadig flere på tvers av maritim sektor, så tenker vi at det riktig av oss å justere støtten til disse fartøygruppene og rette fokus mot tiltak som bringer næringa enda nærmere nullutslipp, sier Gunnel Fottland, Enovas markedssjef for sjøtransport.

Like før sommeren gikk Enova ut med nyheten om støtte til etableringen av fem produksjonsanlegg for fornybart hydrogen langs norskekysten med 669 millioner kroner samt sju banebrytende hydrogen- og ammoniakkdrevne fartøy med 451,3 millioner kroner.

Batteriløsninger i det maritime markedet 

Batteri i fartøy ble lansert i november 2020. Gjennom en enkel søknadsløsning skulle Enova bidra til at utvalgte fartøyssegmenter valgte batteriløsninger framfor konvensjonelle dieselmotorer, og støttesatser justeres i takt med markedsutviklingen. Siden oppstarten har Enova støttet til sammen 124 havbruksfartøy og 33 fiskefartøy gjennom programmet Batteri i fartøy. Nå ser Enova at batteriløsninger er introdusert i alle deler av det maritime markedet samt at flere markedsaktører tilbyr hybride fartøy som standard. Energibruken totalt sett for sektoren må holdes så lav som mulig i overgangen til nullutslippsløsninger og flere fartøy søker om støtte til energieffektiviseringstiltak samtidig som de installerer batteri.

-Kommersiell bruk av batterier om bord, spesielt i havbruk, har gått hurtigere og i et større omfang enn de ellers ville blitt, sier Fottland, og fortsetter: -Blant de største arbeidsbåtene, lengre enn 15 meter, har vi støttet 79 fartøy. Vi får tilbakemelding fra markedet om økende etterspørsel etter klimavennlige servicefartøy fra havbruksnæringa.

Beholder støttenivå til mindre fiskefartøy

Situasjonen for de mindre fiskefartøyene er derimot en annen. En stor andel av fiskeflåten er små, gamle båter med lav brukstid. Her velger man i all hovedsak konvensjonell teknologi framfor batteriløsninger.

-Her vil vi opprettholde støttesatsen slik at flere av de minste fiskefartøyene velger batterielektrisk framover, sier Fottland.

Enovas justeringer kan leses av denne tabellen:

Fartøystype

Støttesats gammel (NOK/kWh)

Støttesats ny

(NOK/kWh)

Havbruk

Transport (personaltransport)

7 000

4 000

Arbeidsbåt mindre enn 15 m

9 000

6 000

Arbeidsbåt lengere enn 15 m

10 000

6 000

Brønnbåt

6 000

4 000

Fiskeri

Fiskefartøy mindre enn 15 m

18 000

18 000

Fiskefartøy 15-28 m

14 000

12 000

Fiskefartøy lengere enn 28 m

14 000

12 000

I tillegg til å justere ned satsene innføres det i programmet Batteri i fartøy et øvre tak på 10 millioner kroner for støtte til batterier.

- Skal energibruken holdes lav og hybridiseringsgraden opp må de største prosjektene gå foran og gjøre energieffektiviseringstiltak i tillegg til å ta i bruk batterier, sier Fottland.

Gjennom Enovas Elektrifisering av sjøtransportprogram er det mulig å få støtte til energieffektiviserende tiltak i tillegg til batteriinstallasjon. Her konkurrerer prosjektene på kostnadseffektivitet, innovasjonshøyde og markedspotensiale. Enova tilbyr også støtte til de mest innovative teknologiprosjektene


Nye støttesatser gjelder fra og 26.august 2022.

Bilder

Innenfor batteri og landstrømsystem er det rekordhøy søknadsinngang til Enova fra store fiskebåter til servicefartøy innen havbruk.
Innenfor batteri og landstrømsystem er det rekordhøy søknadsinngang til Enova fra store fiskebåter til servicefartøy innen havbruk.
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye