Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE støtter videre arbeid med gasskraftverket på Mongstad som SAKS-tiltak

Del
NVE støtter at Statnett igangsetter nødvendige utredninger og tiltak for å kunne ta i bruk gasskraftverket på Mongstad, dersom det oppstår et behov for ekstra kraftproduksjon.
Foto: Stig Storheil/NVE
Foto: Stig Storheil/NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bedt Statnett om å utrede behovet for fremtidige tiltak, som kan redusere risikoen for kraftmangel i Norge. Dette er såkalte SAKS-tiltak, som kan brukes i en svært anstrengt kraftsituasjon. Statnett skal levere sin utredning til NVE innen 1. oktober 2022.

Den 7.september sendte Statnett et brev til NVE der de skriver at de har vært i dialog med Equinor om bruken av gasskraftverket på Mongstad som et SAKS-tiltak. Statnett foreslår at gasskraftverket gjøres tilgjengelig som et SAKS-tiltak den kommende vinteren og fram til snøsmeltingen våren 2023.

Mongstad kan være et viktig bidrag

NVE er enig med Statnett i at gasskraftverket på Mongstad kan være et viktig bidrag dersom det skulle oppstå et behov for ekstra kraft før snøsmeltingen til våren.

– At Statnett ser på muligheten for å beholde kraftverket på Mongstad som et SAKS-tiltak endrer ikke vår vurdering av kraftsituasjonen. NVE mener fortsatt at det er lav risiko for rasjonering. Når det er sagt må vi være forberedt på et scenario der behovet kan oppstå, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE.

I første omgang må Statnett undersøke muligheten for at gasskraftverket kan benyttes som SAKS-tiltak. Videre må det søkes anleggskonsesjon for drift av anlegget. NVE støtter at Statnett igangsetter nødvendige utredninger og tiltak som muliggjør bruken av gasskraftverket på Mongstad ved behov for ekstra kraftproduksjon.

En forsikringsordning

– Det er for tidlig å si om vi trenger gasskraftverket på Mongstad, men vi må være forberedt dersom behovet oppstår. SAKS-tiltak er viktige virkemidler for å unngå kraftmangel, og kan sammenlignes med en forsikringsordning, sier Nordberg.

Gasskraftverket skal kun settes i drift dersom faren for rasjonering er høy, og forutsetter en særskilt tillatelse fra NVE.

Statnett skal innen 1. oktober 2022 levere en fullstendig utredning for behov for fremtidige SAKS-tiltak og hvilke SAKS-tiltak som kan være aktuelle fremover.

Les mer

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Stig Storheil/NVE
Foto: Stig Storheil/NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom