Arbeidstilsynet

Å få overtredelsesgebyr er ikke det samme som å være kriminell

Del
Mímir Kristjánsson sier til NRK 12. september at han ikke forstår at kriminelle firmaer skal skånes. Vi er enige med Kristjánsson i at kriminelle ikke skal skånes, men en liste over virksomheter som har fått overtredelsesgebyr er ikke en liste over kriminelle.
Foto: Arbeidstilsynet
Foto: Arbeidstilsynet

Kristjánsson har i Stortinget bedt om å få en liste over overtredelsesgebyr Arbeidstilsynet har gitt de siste fem årene. Han har også spurt om hvor mange av disse selskapene som har fått nye vedtak om stans, pålegg eller overtredelsesgebyr, og en oversikt over selskapsnavn og størrelse på overtredelsesgebyret.

Denne listen er nå offentlig tilgjengelig, og Arbeidstilsynet registrerer at virksomhetene vi har gitt overtredelsesgebyr omtales som kriminelle.

Arbeidstilsynet presiserer at den oversikten vi har gitt ikke er en liste over kriminelle aktører og kan ikke brukes som et oppslagsverk over bedrifter man skal la være å bruke.

Ved gjentatte eller alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven med forskrifter kan Arbeidstilsynet sanksjonere med et administrativt gebyr, et overtredelsesgebyr. Gebyret er en sanksjon som skal svi og som skal ha en preventiv effekt, både i virksomheten som får gebyret og forhåpentligvis overfor andre arbeidsgivere/virksomheter som da ser at det kan koste å ikke etterleve regelverket. Arbeidstilsynets bruk av reaksjoner skal være slik at de i størst mulig grad bidrar til økt etterlevelse hos virksomheter som bryter regelverket, og overtredelsesgebyrenes størrelse må gjenspeile dette.

Virksomheter som får overtredelsesgebyr, er ikke en ensartet gruppe. Derfor er det uheldig om listen fremstilles som en oversikt over kriminelle. Noen av de som får overtredelsesgebyr begår alvorlig arbeidskriminalitet. Andre kan være virksomheter som ønsker å følge regelverket, men som ikke følger opp godt nok at regelverket etterleves i praksis. Derfor blir det feil å omtale alle på lista som kriminelle.

Dersom de lovbruddene vi avdekker er svært alvorlige, kan vi politianmelde virksomheten istedenfor å ilegge overtredelsesgebyr. Disse sakene vil da bli behandlet etter straffelovgivningen og vil bli vurdert av påtalemyndighetene og eventuelt domstolene.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Arbeidstilsynet
Foto: Arbeidstilsynet
Last ned bilde

Om Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet
Prinsens Gate 1
7013 Trondheim

73 19 97 00http://www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Følg pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arbeidstilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom