Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Stabil fyllingsgrad i kraftmagasinene

Del
Ukentlig kraftsituasjonsrapport fra NVE (uke 37): Redusert produksjon og nettoimport bidrar til å opprettholde magasinfyllingen i sørlige Norge.
foto: Erik Due/NVE
foto: Erik Due/NVE

- De siste ukene har det vært importert kraft til det sørlige Norge, både fra utlandet og andre norske prisområder. Magasinfyllingen i sørlige Norge holder seg jevn og magasinene tappes ikke ned. Dette skjer til tross for at det har vært lite nedbør den siste tiden, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

I Europa var det mye vindkraftproduksjon, som bidro til lavere kraftpriser og mer import til Norge.

- Lave priser på kontinentet bidro til at det også denne uken ble netto import til sørlige Norge og Norge som helhet, sier Nordberg.

I sørlige Norge ble prisene redusert med 20 prosent fra uka før, mens de økte med over 50 prosent i Nord-Norge (NO4). Økningen i nord skyldtes lite vindkraftproduksjon, økt forbruk og høye priser i Nord-Sverige.

Liten økning i magasinfyllingen

Magasinfyllingen i sørlige Norge økte med 1,1 prosentpoeng. Mer nedbør bidro til å øke fyllingsgraden i flere områder.

- Fyllingsgraden fikk en liten økning i Sørvest-Norge, på Østlandet og i Midt-Norge. Nord-Norge fikk en nedgang på grunn av lite nedbør, sier Nordberg.

Vannkraftproduksjon i sørlige Norge

Den totale kraftproduksjonen i sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) som omfattes av rapporteringsordningen gikk ned til 382 GWh i uke 37. Med små variasjoner fortsetter trenden med lav vannkraftproduksjon i sørlige Norge.

- Totalt for de sørlige prisområdene gikk den innrapporterte produksjonen ned. Produksjonen fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til tappesesongen hadde en liten fra 19 GWh til 25 GWh, sier Nordberg.

Kraftsituasjonen framover

Mye kan fortsatt endre seg utover høsten. Det kan komme mer nedbør, og forholdene kan endres internasjonalt. Men vi kan også få fortsatt tørt vær, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen i sørlige Norge fortsatt kan bli krevende til våren.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.

På www.nve.no/strom samler vi løpende informasjon om:
- Ukentlige kraftsituasjonsrapporter (publiseres kl. 14.00 hver onsdag)
- Ukentlig vannmagasinstatistikken (publiseres kl. 13.00 hver onsdag)
- Fakta om strømstøtteordningen
- Informasjon om kraftsystemet og kraftmarkedet

Om rapporteringsordningen

NVE har etablert en rapporteringsordning der kraftprodusenter i det sørlige Norge skal innrapportere sin ukentlige vannkraftproduksjon. Formålet er få bedre oversikt over produksjon av vannkraft som kan lagres til vinteren og bidra til økt forsyningssikkerhet. Rapporten blir publisert sammen med kraftsituasjonsrapporten hver onsdag kl. 14.00.

Nøkkelord

Kontakter

pressevakt@nve.no


Pressetelefon: 48 99 76 67 (ikke sms)

Bilder

foto: Erik Due/NVE
foto: Erik Due/NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom