Medietilsynet

Regjeringen krever at strømmetjenestene investerer i norske filmer og serier

Del
Regjeringen foreslår at strømmetjenestene må investere i norske filmer og serier, enten direkte eller gjennom bidrag til Filmfondet. – Vi er klare for å håndheve medfinansieringsplikten og føre tilsyn etter de nye reglene, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.
Plikten til medfinansiering skal også gjelde for strømmetjenester etablert i andre EØS-land, men som retter seg mot et norsk publikum, som Netflix. Foto Medietilsynet
Plikten til medfinansiering skal også gjelde for strømmetjenester etablert i andre EØS-land, men som retter seg mot et norsk publikum, som Netflix. Foto Medietilsynet

Kultur- og likestillingsdepartementet sendte på høring i dag en rekke forslag til endringer i blant annet kringkastingsloven, for å følge opp endringer som er gjort i EUs direktiv for audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet).

I tillegg foreslår regjeringen økte krav til universell utforming av bildeprogrammer, regulering av videodelingsplattformer, nye krav til å fremme europeisk programinnhold i strømmetjenester (audiovisuelle bestillingstjenester) og en oppmykning av reglene om reklame og produktplassering. Medietilsynet får i oppgave å føre tilsyn etter de nye reglene.

Les mer om høringen på regjeringens sider

Medfinansieringsplikten gjelder for strømmetjenester som Netflix

Regjeringen foreslår to alternative modeller for medfinansiering for strømmetjenestene: Enten investere direkte i norske filmer og serier, eller bidra til å finansiere slike produksjoner gjennom økonomiske bidrag til Filmfondet, dersom deres direkte investeringer ikke overstiger gitte nivåer.

– Plikten skal også gjelde for strømmetjenester etablert i andre EØS-land, men som retter seg mot et norsk publikum, som Netflix. Medietilsynet får i oppgave å håndheve medfinansieringsplikten og føre tilsyn etter de nye reglene, sier Sekkelsten.

Regjeringen skjerper krav til universell utforming på tv og strømmetjenester

I dag er det bare NRK og de største tv-kanalene som har krav til universell utforming.

– Vi ser i dag mer strømmetjenester enn direkte-tv. Det er bra at regjeringen tar dette inn over seg, og foreslår å skjerpe reglene for både strømmetjenestene og tv-kanalene, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Det foreslås også at viktig informasjon til allmennheten skal så snart som mulig utformes universelt gjennom teksting, tegnspråktolking, synstolking, lydtekst eller andre teknikker. Dette gjelder blant annet informasjon som sendes ut fra myndighetene i forbindelse med krig og beredskap, og ved smittsom sykdom som er farlig for allmennheten.

Andre sentrale forslag

  • Videodelingsplattformtjenestene plikter gjennom hensiktsmessige tiltak å beskytte allmennheten mot visse former for ulovlig innhold, mindreårige mot skadelig og alvorlig skadelig innhold og til å overholde grunnregler for markedsføring. Plattformer som YouTube og Facebook er etablert i Irland, og blir derfor fulgt opp av den irske mediemyndigheten.
  • Produktplassering blir som hovedregel tillatt, med unntak for nyhets- og aktualitetsprogrammer, forbrukerprogrammer, religiøse programmer, barneprogrammer og dokumentarer.
  • Kringkasterne kan i større grad plassere reklamen når de vil på døgnet enn de kan i dag ved at det blir enkelte endringer i reglene for reklamevolum.
  • Kringkastingsforskriftens liste over begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning utvides til å omfatte fotball-VM og -EM for kvinner og håndball-EM og -VM for menn.
  • Det innføres registreringsplikt hos Medietilsynet for norske strømmetjenester og videodelingsplattformtjenester på samme måte som kringkasterne har i dag.
  • Medietilsynets uavhengighet skal styrkes gjennom endringer i kringkastingsloven.

Kultur- og likestillingsdepartementet har satt høringsfrist 16. desember, og vil fremme en sak til Stortinget i løpet av 2023.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Plikten til medfinansiering skal også gjelde for strømmetjenester etablert i andre EØS-land, men som retter seg mot et norsk publikum, som Netflix. Foto Medietilsynet
Plikten til medfinansiering skal også gjelde for strømmetjenester etablert i andre EØS-land, men som retter seg mot et norsk publikum, som Netflix. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom