• Pressemeldinger
  • Børsmeldinger
  • Business Wire
  • GlobeNewswire by notified
Widerøe

Svak bedring i november, men fortsatt overkapasitet på norsk innenriks5.12.2022 08:00:00 CET | Widerøe

Etter to svært svake høstmåneder, ser vi en forsiktig bedring i november. Kapasiteten er kuttet mot 2021, mens etterspørselen holder seg på samme nivå. Dette gir en økning i kabinfaktor målt mot fjoråret på 2,9 prosentpoeng. Totalkapasiteten på norsk innenriks er noe redusert i november, men det tilbys fremdeles for mange seter i det norske innenriksmarkedet. Widerøe har lykkes med å justere prisene mot et noe mer bærekraftig nivå i november. Det er fremdeles et stykke igjen før vi ser en prisutvikling som speiler de store kostnadsøkningene vi ser i bransjen, primært som følge av økt drivstoffpris, dollarkurs samt gjeninnføring av flypassasjeravgiften. Justering av prisene gir en økning i yield fra oktober til november.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>