Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – august 2022

Del
Soningskøen er på 190 dommer, og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 277 iverksettelser.

Straffegjennomføring i fengsel
Ved inngangen til september var belegget i fengsel på 86,4 prosent med totalt 3119 innsatte.

- Av de 3119 innsatte satt 642 (21 prosent) i varetekt
- 782 (25 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 183 (5,9 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 150 menn, 7 kvinner
- 2 innsatte under 18 år. Begge sitter i varetekt.
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i august 2022 var 85,1 prosent
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år: 85,3 prosent

Soningskø
I begynnelsen av august var soningskøen på 190 ubetingede dommer.
Av disse avventer 20 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 266 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for august 2022 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon


Straffegjennomføring i samfunnet – nøkkeltall august 2022

I august 2022 ble det iverksatt 649 gjennomføringer av straff i samfunnet, noe som er 15 prosent færre enn i august 2021 der 765 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 277 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 196.

Program mot ruspåvirket kjøring viser en økning på 38 prosent sammenlignet med august 2021. For straffegjennomføring i institusjon (§ 12) er økningen på 23 prosent, mens prøveløslatelse med møteplikt øker med 19 prosent.

Sammenlignet med august 2021 synker Narkotikaprogram med domstolskontroll med 44 prosent . Bøtetjeneste viser en nedgang på 27 prosent, mens samfunnsstraff synker med 25 prosent. Elektronisk kontroll viser en nedgang på 16 prosent.

Når det gjelder saker som var aktive ligger gjennomsnittstallet for hele august 2022 høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik (de første tre kolonnene gjelder iverksatte saker):

Straffegjennomføringsform

aug.22

aug.21

prosent kvinner

aktive saker

Elektronisk kontroll

277

328

11 %

339

Samfunnsstraff

196

262

14 %

936

Prøveløslatelse med møteplikt

51

43

6 %

318

Program mot ruspåvirket kjøring

47

34

23 %

345

Bøtetjeneste

37

51

16 %

138

§ 12 straffegjennomføring i institusjon

32

26

22 %

180

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

9

16

11 %

378

§ 16 Hjemmesoning P16

0

5

0 %

3

Totalt

649

765

13 %

2 637

Lovbrudd

De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i august 2022, er dømt for følgende type lovbrudd. 

Trafikklovbrudd

41,0 %

Narkotika/rus

12,6 %

Økonomi

11,3 %

Øvrige

10,2 %

Vold

8,9 %

Vinningskriminalitet

4,2 %

Lov og orden

8,1 %

Seksuallovbrudd

3,6 %

Nøkkelord

Kontakter

media@kriminalomsorg.no

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom