BDO

1 av 5 bedrifter bryter arbeidsmiljølovens plikt til varslingsrutiner 

Del
Det følger av Arbeidsmiljøloven at bedrifter med minst fem arbeidstakere plikter å ha rutiner for intern varsling. En ny undersøkelse i regi av BDO viser at langt ifra alle innfrir dette kravet.
1 av 5 bedrifter medgir at de ikke har gode rutiner for varsling. (Foto: BDO)
1 av 5 bedrifter medgir at de ikke har gode rutiner for varsling. (Foto: BDO)

- Varsling kan være en avgjørende kilde til informasjon om kritikkverdige forhold, særlig når det gjelder avdekking av økonomiske misligheter. Arbeidstakere som varsler kan bidra til at misligheter avdekkes og at virksomheter mottar informasjon som kan brukes til forebygging av uønskede hendelser, sier Henrik Dagestad, Partner i BDO. 

På vegne av BDO har Norstat spurt 600 bedrifter landet over om en rekke forhold knyttet til deres informasjonssikkerhet og IT-sårbarhet. Blant spørsmålene var om bedriften har gode rutiner for varsling, der ansatte og samarbeidspartnere enkelt kan varsle om kritikkverdige forhold. 25 prosent av de spurte svarte nei. 

At bedrifter ikke har gode nok varslingsrutiner er uheldig for bedriftene selv, men også for arbeidsmiljøet. 

- En effektiv varslingskanal skaper et tryggere arbeidsmiljø hvor utfordringer løftes internt. Dette kan bidra til å beholde nøkkelpersoner og minimere omdømmerisiko ved kritikkverdige forhold. En velfungerende og effektiv varslingsordning skaper tillit, og gir den som varsler trygghet om at det kritikkverdige forholdet blir fulgt opp, sier Vibeke  Bisschop-Mørland, direktør i BDOs rådgivningsavdeling.  

Ulovlig 

Mer graverende enn at 1 av 4 ikke har rutiner på plass, er det at mange bryter loven. Blant bedriftene i undersøkelsen med mer enn fem ansatte, svarer 20 prosent at de ikke har gode varslingsrutiner. I arbeidsmiljølovens paragraf § 2 A-6, 1 heter det at virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, plikter å ha rutiner for intern varsling. Også virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner dersom forholdene i virksomheten tilsier det. 

- Plikten til å utarbeide interne varslingsrutiner faller inn under Arbeidstilsynets tilsyns- og påleggskompetanse, jf. arbeidsmiljøloven §§18-1 og 18-6. Dersom Arbeidstilsynet i forbindelse med tilsyn avdekker at virksomhet med mer enn fem ansatte ikke har disse rutinene på plass, vil vi kunne gi pålegg til arbeidsgiver om å utarbeide rutiner. Arbeidstilsynet kan også kontrollere at innholdet i rutinene er i tråd med de minimumskravene som følger av loven, samt at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte har vært involvert ved utarbeidelsen av rutinene (noe som kreves etter loven). Ved pålegg vil arbeidsgiver få varsel om at manglende oppfyllelse av pålegg fra arbeidsgivers side vil kunne gi grunnlag for tvangsmulkt inntil det kan dokumenteres at rutinene er på plass og/eller prosess med de ansatte involvert er etablert, forteller Hanne Margrethe Meldal, seniorrådgiver og jurist i Arbeidstilsynet. 

Undersøkelsen ble gjennomført i juni 2022. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

1 av 5 bedrifter medgir at de ikke har gode rutiner for varsling. (Foto: BDO)
1 av 5 bedrifter medgir at de ikke har gode rutiner for varsling. (Foto: BDO)
Last ned bilde
- Varsling kan være en avgjørende kilde til informasjon om kritikkverdige forhold, sier Henrik Dagestad i BDO. (Foto: BDO)
- Varsling kan være en avgjørende kilde til informasjon om kritikkverdige forhold, sier Henrik Dagestad i BDO. (Foto: BDO)
Last ned bilde

Om BDO

BDO
BDO
Hovedkontor i Vika Atrium, Munkedamsveien 45
0250 Oslo

23 11 91 00http://www.bdo.no

Over hele landet jobber tusenvis av virksomheter og organisasjoner hardt for å skape verdier. Og over hele landet er BDO til stede for å hjelpe dem. Vi er et internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. Vi kjenner utfordringene, ser mulighetene og engasjerer oss sterkt for at kundene våre skal nå målene sine.

I Norge har vi  2200 ansatte og 60 kontorer over hele landet. Våre kunder er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter. Vi har kunder fra de fleste bransjer i både privat og offentlig sektor.

Internasjonalt er BDO til stede i 164 land og teller mer enn 111 000 ansatte. Ved behov, samarbeider vi med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder.

Følg pressemeldinger fra BDO

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra BDO på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra BDO

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye