PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Klart for krevende tarifforhandlinger for private barnehager

Del
– Selvsagt ønsker våre medlemmer å tilby alle ansatte konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, men dette må finansieres. Og slik politikerne har styrt utviklingen, er økonomien i sektoren ikke lenger bærekraftig, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.
Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

Tirsdag 30. august møter PBL (Private Barnehagers Landsforbund) Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til forhandlinger om årets hovedoppgjør.

Oppgjøret omfatter 29.500 ansatte i 1.742 private barnehager.

Det er satt av to dager til forhandlingene.

Økte kostnader, lavere tilskudd
Bakteppet for hovedoppgjøret er utfordrende:

  • Marginene i private barnehager har de siste årene vært fallende. Gjennomsnittlig årsresultat i private barnehager var i 2021 på 1,8 prosent.
  • Kutt i pensjonspåslaget medfører reduksjon i tilskudd på om lag 400 millioner kroner i 2022 og 600 millioner kroner i året fra 2024.
  • Blant annet på grunn av det stortingsvedtatte kuttet i pensjonspåslaget, har private barnehager hatt en realnedgang i driftstilskudd på 2-4 prosent fra 2021 til 2022.
  • Bare tre av ti medlemsbarnehager i PBL oppga i februar at de har budsjettert med overskudd i 2022.
  • Siden den gang er private barnehager, som mange andre, utfordret av en betydelig prisvekst, ikke minst på strøm.
  • Mange private barnehager har i 2022 hatt betydelige ekstrakostnader knyttet til høyt sykefravær under den siste store smittebølgen av covid-19-pandemien.
  • Nye reguleringer vedtatt av Stortinget før sommerferien vil påføre private barnehager administrative ekstrakostnader på mer enn 100 millioner kroner i 2022.

Samtidig viser PBLs pågående arbeid for å sikre medlemmene riktige pensjonstilskudd at et urovekkende stort antall barnehager i 2022 ikke får dekket sine reelle pensjonskostnader. Mer enn halvparten av 1.560 barnehager med PBL Barnehagepensjon må søke om ekstra pensjonstilskudd, men på grunn av et mangelfullt regelverk vil svært mange barnehager ikke få dekket sine pensjonskostnader.

Evner ikke å henge med
Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL påpeker at private barnehager har færre verktøy tilgjengelig enn de fleste andre private virksomheter, for å tilpasse seg endrede rammevilkår.

Lovfestede krav til bemanning, kompetanse og faglig innhold gjør at det er lite å hente på kostnadssiden. I tillegg gjør den nasjonale maksimalprisen for foreldrebetaling det vanskelig for barnehagene å øke inntektene.

– Selvsagt ønsker våre medlemmer å tilby alle ansatte konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, men dette må finansieres. Og slik politikerne har styrt utviklingen, er økonomien i sektoren ikke lenger bærekraftig, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Krever stor klokskap
Mange av PBLs medlemmer er bekymret for barnehagens fremtid, etter de kuttene og regelendringene som er innført.

– Utgangspunktet for forhandlingene har aldri vært så krevende som i år. Hver eneste uke blir PBL kontaktet av medlemsbarnehager som står i en situasjon der de vurderer om de har grunnlag for videre drift eller ikke, sier Schjelderup.

En lønnsvekst på linje med frontfaget vil i denne situasjonen kunne sette flere av medlemsbarnehagene i fare.

– Jeg tror alle partene har en realistisk forståelse av realitetene i sektoren og at det er stor vilje til å komme til enighet. Likevel vil det kreve stor klokskap å komme til et forhandlingsresultat som alle parter kan leve med, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
Last ned bilde

Om PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
Prinsens gate 91
8003 Bodø

75553700https://www.pbl.no/

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

Følg pressemeldinger fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Debattinnlegg: Tanker ved streikens slutt17.11.2022 15:58:19 CET | Debattinnlegg

Nylig ble PBL enig med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta om en ny hovedavtale og hovedtariffavtale for perioden 2022-2024. Dermed er en altfor lang barnehagestreik endelig over. Streik er alltid krevende – for alle involverte. Og nesten alltid rammes en uskyldig tredjepart når arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden forhandler om tariff og ikke blir enige. Når det blir streik i en barnehage, rammes tredjepart ekstra hardt. For ikke bare er gode barnehager svært viktige for barna, de er i mange tilfeller helt avgjørende for å få arbeids- og familielivet til å fungere. Vi har de siste ukene fått tilbakemeldinger fra mange foresatte som har opplevd situasjonen som svært krevende. Beskrivelsene av en hverdag som ikke går opp, har ikke overrasket, men de har gjort inntrykk. Den første streiken i PBLs tariffområde på mer enn 20 år kom dessuten på et svært ubeleilig tidspunkt: Kort tid etter en pandemi, rett etter en langvarig kommunal skolestreik og i en periode der høy prisstigning

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye