Naturviterne

Kommuner som tar vare på natur, bør belønnes

Del
Naturviterne mener vi trenger et grønnere inntektssystem for kommunene, og er skuffet over manglende insentiv for å bevare natur i inntektssystemutvalgets anbefaling.

-  Vi er skuffet over at utvalget har vært så bundet av mandatet, at de ikke har tatt inn over seg de store utfordringene kommunene står ovenfor i forbindelse med det grønne skiftet, sier forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne.

Kommunene har en nøkkelrolle i arbeidet med å løse klima- og miljøutfordringene. Dagens kommunale inntektssystem evner ikke å belønne kommuner tilstrekkelig for å ta vare på naturmangfold eller restaurere natur.

Inntektssystemutvalget som har gjennomgått kommunenes inntektssystem leverte 29. august sin anbefaling i form av NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene

Utvalgt har ikke ønsket å gripe inn i kommunenes prioriteringer, og gi direkte insentiver for å redusere klimautslipp eller ta vare på natur.

-  Kommunene får inntekter fra utbygning av kjøpesentre og hyttefelt, samtidig mister vi stadig større natur- og friluftsområder. Vi mener det bør finnes en motvekt som belønner kommuner som bevarer viktig natur, forklarer forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne.

Naturviterne foreslo at Inntektsutvalgets mandat burde utvides for å se på mulighetene for å bruke det kommunale inntektssystemet som et insentiv for å løse den pågående klima- og naturkrisen.

Det gjøres stadig fremskritt i arbeidet med naturkartlegging og det er vedtatt at det skal innføres et nasjonalt naturregnskap. Dette er nye viktige verktøy, som i kombinasjon med et belønningssystem burde kunne bidra til positiv utvikling for naturmangfold i Norge.

- Naturviterne mener at et inntektssystem som fortsatt indirekte belønner kommuner som bygger ned natur, står i direkte motstrid med de miljøambisjonene Norge har satt seg. Nasjonale politikere må tørre å gripe inn i kommunenes prioriteringer gjennom insentiver. Alternativet vil jo være større grad av direkte styring av kommunene, og følgelig være negativt for det lokale selvstyret, sier Wedege.

 Wedege mener det er lite tvil om at kommunene trenger sterkere insentiv for å prioritere nasjonale naturverdier og at utvalget i større grad burde inkludert en tydelig klima- og naturkomponent i utvalgets beregninger.

 - Tap av myr, matjord, kulturlandskap og villmark gis mye oppmerksomhet. Det vi trenger er de riktige virkemidlene som evner å møte naturkrisen, utdyper Wedege. Da må vi også rigge kommunenes inntektssystem slik at det bidrar til å nå de miljømålene Norge har satt seg som nasjon.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Naturviterne

Naturviterne
Naturviterne
Kongens gate 11
0153 Oslo

22 03 34 00https://www.naturviterne.no/

Naturviterne organiserer medlemmer med mastergrad innen naturvitenskap eller realfag. Våre 7000 medlemmer jobber for en bærekraftig samfunnsutvikling i alle sektorer.

 

Følg pressemeldinger fra Naturviterne

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturviterne på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturviterne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye