Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen - juli 2022

Del
Soningskøen er på 266 dommer, og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 220 iverksettelser.

Straffegjennomføring i fengsel

Ved inngangen til august var belegget i fengsel på 84 prosent med totalt 3032 innsatte.

- Av de 3032 innsatte satt 580 (19 prosent) i varetekt

- 754 (25 prosent) var utenlandske statsborgere

- Kvinnelige innsatte: 174 (5,7 prosent)

- Antall forvaringsdømte i fengsel: 151 menn, 7 kvinner

- 3 innsatte under 18 år. Alle tre sitter i varetekt.

- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i juli 2022 var 84,3 prosent

- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år: 85,3 prosent


Soningskø

I begynnelsen av august var soningskøen på 266 ubetingede dommer.

Av disse avventer 33 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).

Forrige måned var soningskøen på 325 ubetingede dommer.


Isolasjon/Utelukkelser

Rapport for juni og juli 2022 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon


Straffegjennomføring i samfunnet

I juli 2022 ble det iverksatt 392 gjennomføringer av straff i samfunnet, noe som er 14 prosent færre enn i juli 2021 der 456 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 220 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 63.

Tallene for juli viser en nedgang for de fleste former for straffegjennomføring i samfunnet sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Bøtetjeneste synker med 35 prosent, mens program mot ruspåvirket kjøring viser en nedgang på 30 prosent. Samfunnsstraff synker med 23 prosent. Elektronisk kontroll viser en nedgang på 12 prosent sammenlignet med juli 2021, mens straffegjennomføring i institusjon (§ 12) synker med 9 prosent.

Sammenlignet med juli 2021 øker Narkotikaprogram med domstolkontrol (ND) med 57 prosent. For prøveløslatelse med møteplikt er økningen på 5 prosent.

Når det gjelder saker som var aktive ligger gjennomsnittstallet for hele juli 2022 høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik (de første tre kolonnene gjelder iverksatte saker):

Straffegjennomføringsform

jul.22

jul. 21

% kvinner

aktive saker

Elektronisk kontroll

220

251

15 %

317

Samfunnsstraff

63

82

14 %

972

Prøveløslatelse med møteplikt

44

42

9 %

323

§ 12 straffegjennomføring i institusjon

21

23

14 %

164

Bøtetjeneste

17

26

6 %

144

Program mot ruspåvirket kjøring

16

23

38 %

346

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

11

7

18 %

376

§ 16 Hjemmesoning P16

0

2

0 %

3

Totalt

392

456

14 %

2 645

De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i juli 2022, er dømt for følgende type lovbrudd:

Trafikklovbrudd

41,8 %

Narkotika/rus

15,4 %

Vold

10,8 %

Øvrige

8,6 %

Økonomi

7,3 %

Vinningskriminalitet

7,0 %

Lov og orden

6,7 %

Seksuallovbrudd

2,4 %

Nøkkelord

Kontakter

media@kriminalomsorg.no

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom