Norges Hytteforbund

NHF til sivilt søksmål mot staten

Del
Vi kan ikke lenger sitte å se strømprisene fortsette å holde seg på dette nivået og ber nå våre advokater hos Økland & Co DA vurdere om det er juridisk grunnlag for å gå til sivilt søksmål mot Staten. I helgen avholdt NHF sitt strategimøte hvor strømsaken naturlig nok også lå på vårt bord. Det var et enstemmig styre som ba om å få saken vurdert.
For å få til en endring på de høye strømprisene ser vi ingen annen mulighet enn å gå til sivilt erstatningssøksmål mot staten, sier leder i NHF Trond G. Hagen.
For å få til en endring på de høye strømprisene ser vi ingen annen mulighet enn å gå til sivilt erstatningssøksmål mot staten, sier leder i NHF Trond G. Hagen.

Helt siden i fjor høst har vi gjort mange henvendelser og forsøkt å komme i dialog med de ulike instanser og beslutningsmyndigheter. I den grad svarene har kommet er de hver eneste gang avvikende fra tidligere svar. Det tar vi som et tegn på at vi her har en god sak, sier Hagen. 

Vi ser, og forstår, at dette ikke er en enkel sak for noen, men slik dette utvikler seg ser vi ingen annen råd enn å vurdere søksmål. 

Det er også viktig å legge til, at en nylig avholdt undersøkelse viste at eiere av fritidsboliger var svært tilbakeholdne med strømforforbruket og mange melder at utelys slukkes permanent. Gjennomsnitt forbruk av strøm på en hytte ligger på rundt 8000 kWh pr år, mens staten har satt en maks grense på 5000 kWh pr måned, pr bolig!
Vi vil forsiktig antyde at man har hatt begrenset med regnekunnskaper, og strømstøtten burde såledses vært inkalkulert i fritidsboliger.

Etter vår mening har staten brutt en rekke av sine egne lover og forskrifter, hvorvi bla kan nevne:

Lover:

  • Vannfallsrettighetsloven
  • Vassdragsreguleringsloven
  • Pristiltaksloven
  • Energiloven
  • Avtaleloven 

Forskrifter:

  • Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen
  • Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

EØS - avtalen: Norge gir anledning til å begrense norsk eksport av strøm gjennom:

  • Artikkel 13 som åpner for restriksjoner på import, eksport og transitt for å verne om den offentlige orden, dyr og menneskers liv og helse m.m.
  • Artikkel 24 - som er spesielt for energisektoren 
  • Artikkel 112 gir rett til ensidige norske tiltak «når alvorlige økonomiske, samfunnsmessige eller miljømessige vanskeligheter er i ferd med å oppstå i en sektor eller innen et distrikt». 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

For å få til en endring på de høye strømprisene ser vi ingen annen mulighet enn å gå til sivilt erstatningssøksmål mot staten, sier leder i NHF Trond G. Hagen.
For å få til en endring på de høye strømprisene ser vi ingen annen mulighet enn å gå til sivilt erstatningssøksmål mot staten, sier leder i NHF Trond G. Hagen.
Last ned bilde

Om Norges Hytteforbund

Norges Hytteforbund
Norges Hytteforbund
Billingstadsletta 25
1396 Billingstad

https://hytteforbund.no/

Norges Hytteforbund har siden oppstarten i 1971 tatt opp hyttepolitiske saker og fungert som høringsinstans for saker fra myndighetene. Med over 370 velforeninger, samt tusenvis av individuelle medlemmer har vi tyngde i diskusjoner med det offentlige.

Følg pressemeldinger fra Norges Hytteforbund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Hytteforbund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Hytteforbund

Det er lovløse tilstander i kommune-Norge når det gjelder gebyrforskrifter31.5.2023 08:00:00 CEST | Pressemelding

Norges Hytteforbund kan dokumentere at mange kommuner vedtar ulovlige gebyrer gjennom en forskrift som skal ta utgangspunkt i selvkost. Justisdepartementet og Sivilombudet har bekreftet at bolig- og fritidsboligeiere ikke har klagerett på en kommunal forskrift. Undersøkelser som Norges Hytteforbund har gjennomført i alle norske kommuner i 2023, viser at av hittil 170 mottatte svar har 17% av kommunene med stor sikkerhet begått ulovligheter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom