Norges idrettsforbund

Investeringer i idrettsanlegg gir tredobbelt samfunnsøkonomisk gevinst

Del
Vista Analyse har på oppdrag fra Norges idrettsforbund beregnet den samfunnsøkonomiske gevinsten av å investere i idrettsanlegg. Eksempelvis vil samfunnet få tilbake tre milliarder kroner for hver milliard som investeres.
Idrettspresident Berit Kjøll sammen med Steinar Strøm i Vista Analyse. Foto: Geir Owe Fredheim
Idrettspresident Berit Kjøll sammen med Steinar Strøm i Vista Analyse. Foto: Geir Owe Fredheim

Den ferske rapporten ble lagt frem på et anleggsseminar i regi av Idrettsforbundet under Arendalsuka i dag.

For å komme frem til disse tallene har Vista Analyse undersøkt hvilken rolle anlegg spiller for fysisk aktivitet blant ungdom i alderen 13 til 19 år. Rapporten viser at det er en klar sammenheng mellom investeringer i anlegg og fysisk aktivitet. Den økte fysiske aktiviteten gir samfunnsmessige gevinster i form av økt arbeidsinnsats og bedre helse.

I tillegg vet vi at idrettsaktiviteten har mange andre gode effekter som det er vanskelig å kvantifisere i en slik analyse.

– Det er godt å se at rapporten dokumenterer det vi lenge har trodd – at tilrettelegging for idrett og bygging av anlegg er svært lønnsomt for samfunnet, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Analysen har heller ikke beregnet egenopplevd nytte av investeringer i idrettsanlegg knyttet til idrettsglede og fellesskap, eller de kommersielle virkningene i form av publikumsnytte fra toppidrett og leverandører av utstyr og tjenester. Dette er nyttevirkninger som kommer i tillegg til den samfunnsnytten som Vista Analyse har identifisert.

Rapporten understreker viktigheten av å investere i en bred anleggsportefølje.

– Jeg mener myndighetene bør satse mer på å forebygge dårlig helse, og på å holde flere i arbeid lenger. Dette er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Rapporten viser at økte investeringer i idretts- og nærmiljøanlegg vil bidra til dette. Basert på rapportens konklusjoner mener NIF at flere departement bør bidra i et samarbeid med kommuner og idrettslag om et anleggsløft som skal komme hele befolkningen til gode, avslutter idrettspresidenten.

Overordnede konklusjoner og forutsetninger fra anleggsrapporten:

  • Én milliard kroner investert i idrettsanlegg gir en samfunnsøkonomisk gevinst på tre milliarder kroner. Dette inkluderer både en arbeidsgevinst (folk står lengre i arbeid) og en helsegevinst. Nyttegevinsten er fratrukket drifts- og investeringskostnader.
  • Investering i anlegg bidrar til økt fysisk aktivitet blant ungdom også senere i livsløpet. Nye investeringer er ikke bare nødvendig for å dekke etterspørselen, men det er nødvendig for å sikre bred rekruttering blant barn og unge.
  • Det er viktig at det investeres i en bred anleggsportefølje. Desto større variasjon det er i typer anlegg, desto mer fysisk aktivitet driver ungdommene med.
  • For å inkludere flest mulig trenger man de store volumanleggene i nærheten av der folk bor, og investeringene må kunne tilrettelegge for nisjeaktiviteter for å sikre et bredest mulig aktivitetstilbud.
  • De gode og riktige investeringene i idrettsanlegg fører til mer bruk, bedre rekruttering og mer fysisk aktivitet.

Se hele rapporten, i tillegg til et kortere sammendrag av den, her (idrettsforbundet.no). 

Kontakter

Bilder

Idrettspresident Berit Kjøll sammen med Steinar Strøm i Vista Analyse. Foto: Geir Owe Fredheim
Idrettspresident Berit Kjøll sammen med Steinar Strøm i Vista Analyse. Foto: Geir Owe Fredheim
Last ned bilde

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye