Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kraftprodusentene har spart vann i sommer

Del
Ukentlig kraftsituasjonsrapport fra NVE (uke 33): Den nye rapporteringsordningen for vannkraft i Sør-Norge viser at produsentene i sommer har holdt igjen vann som kan lagres til vinteren.
Foto: Rune Engsæter/ NVE
Foto: Rune Engsæter/ NVE

Nye tall fra kraftprodusentene

NVE har etablert en rapporteringsordning der kraftprodusenter i det sørlige Norge skal innrapportere sin ukentlige vannkraftproduksjon. Formålet er få bedre oversikt over produksjon av vannkraft som kan lagres til vinteren og bidra til økt forsyningssikkerhet. Statnett har nå ferdigstilt den første innrapporteringen.

- Tallene viser at nesten all vannkraft som er produsert i Sør-Norge de siste ukene, er vann det ikke er mulig å lagre. Det betyr at produsentene i sommer har fulgt oppfordringene fra myndighetene og spart på vannet der de kan, sier direktør i NVE, Inga Nordberg.

For uka som gikk viser tallene at det var en liten økning i kraftproduksjonen. Rapporteringen tyder på at årsaken er høyere priser i Europa. I tillegg er det produksjon som er nødvendig for å oppfylle ulike konsesjonskrav og krav som er satt av hensyn til miljøet, som minstevannføring.

- I tiden framover vil vi se at tallene fra kraftprodusentene varierer fra uke til uke. Det samme gjelder variasjon i magasinfylling. Det er helt naturlig i det norske kraftsystemet, der vi er avhengige av været. Men det er svært viktig at vi fortsetter den langsiktige trenden, og holder igjen vannet som kan brukes til å produsere strøm til våren, slik at det lagres i vannmagasinene, understreker Nordberg.

Økt produksjon og høyere priser

- Kraftproduksjonen økte i de tre sørlige prisområdene i forrige uke, men var fremdeles lavere enn tilsvarende uke de siste ti årene, sier Nordberg.  

Etter to uker der kraftflyten har gått inn i det sørlige Norge, gikk det samlet sett mer kraft ut av det sørlige Norge forrige uke. Denne delen av landet har vanligvis høyere nettoeksport på denne tiden av året, enn det vi så i uka som gikk.

Også prisene gikk opp i forrige uke, både i Europa og i Norge. Nord-Norge var det eneste området i landet hvor prisene gikk ned.

- Økte brensels- og CO2-priser, og lavere vindkraftproduksjon i Europa er viktige årsaker til prisøkningen også her til lands. I nord har derimot økt vindkraftproduksjon og begrenset nettkapasitet ut av landsdelen bidratt til en prisnedgang, avslutter Nordberg.

Kraftsituasjonen framover  

Magasinene er i ferd med å fylles opp. Videre utover høsten blir nedbøren viktig.  

Mye kan endre seg de neste månedene: det kan komme mye nedbør gjennom høsten, og forholdene kan endres internasjonalt. Men vi kan også få mindre nedbør enn normalt, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen sør i Norge fortsatt kan bli krevende.  

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene holder tilbake på vannet vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.  

Nøkkeltall for perioden 1. juli til 14. august:

Volum

Andel av total produksjonen i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5)

Innrapportert produksjon

5011 GWh

60 %

Produksjon fra magasiner som i stor grad kan lagre vann fram til tappesesongen

290 GWh*

3 %

*143 GWh er vann/tilsig som kunne ha blitt pumpet opp i magasin som kunne ha lagret vannet til tappesesongen/vinteren, men som har blitt brukt til produksjon nedstrøms pumpekraftverket.


www.nve.no/strom samler vi løpende informasjon om: 

  • Ukentlige kraftsituasjonsrapporter inkl (publiseres kl. 14.00 hver onsdag) 
  • Ukentlig vannmagasinstatistikken (publiseres kl. 13.00 hver onsdag) 
  • Fakta om strømstøtteordningen 
  • Informasjon om kraftsystemet og kraftmarkedet 

Kontakter

Bilder

Foto: Rune Engsæter/ NVE
Foto: Rune Engsæter/ NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye