Skatteetaten

Arendalsuka: Skatteetaten setter søkelyset på kryptovaluta, digital dødsfall-melding, ID-bevis og forenkling

Del
Bransjen, banknæringen, Skatteetaten, Finanstilsynet og Økokrim samles til åpent møte om kryptovaluta. Dette og mer står på Skatteetatens program for Arendalsuka.
- Skatteetaten er med på arrangementet Arendalsuka for å bidra med kunnskap, innsikt og for å få oppmerksomhet rundt viktige spørsmål innen skatteforvaltningen og Folkeregisteret, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.
- Skatteetaten er med på arrangementet Arendalsuka for å bidra med kunnskap, innsikt og for å få oppmerksomhet rundt viktige spørsmål innen skatteforvaltningen og Folkeregisteret, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skatteetaten er til stede under Arendalsuka, som arrangeres 15. til 19. august.

- Skatteetaten er med på arrangementet Arendalsuka for å bidra med kunnskap, innsikt og for å få oppmerksomhet rundt viktige spørsmål innen skatteforvaltningen og Folkeregisteret, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

«Kryptovaluta – hard mot de harde, myk mot de myke» er tittelen på Skatteetatens arrangement tirsdag morgen. I Norge er det nå nesten like vanlig å eie kryptovaluta som å eie aksjer. Men fortsatt er det mange som ikke rapporterer verdiene til skattemyndighetene. Noen spørsmål som vil bli diskutert: «Er kryptovaluta et gode eller et onde for samfunnet?» «Hvordan kan vi få kontroll på disse verdiene slik at de kommer også fellesskapet til gode?» «Hvilke muligheter og hvilke utfordringer ser bransjen, banknæringen og etatene?» I panelet sitter Nina Schanke Funnemark, skattedirektør, Pål K. Lønseth, sjef for Økokrim, Morten Baltzersen, direktør i Finanstilsynet, Nikolai Nyrud Gobel, CEO Kaupang Krypto og Morten Søberg, direktør for myndighetskontakt i SpareBank1.

Arrangementet er åpent for alle kl. 09.00-10.00 tirsdag 16. august. Du kan også følge arrangementet direkte på nett her

«Er det for enkelt å bli meldt død i Norge?» Slik lyder tittelen på Skatteetatens arrangement tirsdag. Folkeregisteret er modernisert og melding om dødsfall er blitt digital. Det betyr blant annet at informasjonen om en persons død kan deles med samfunnet på sekunder. Hvilken verdi har det? Hvordan brukes denne opplysningen av brukerne av Folkeregisteret? Det er også eksempler på personer som feilaktig har blitt meldt døde. Hva skjer da? Skatteetaten er også en del av DSOP-samarbeidet, Digital Samhandling Offentlig Privat, der flere aktører samarbeider om digitalisering av viktig prosesser i samfunnet. For eksempel skal et av prosjektene i samarbeidet, «Altinn dødsbo»-løsningen, gjøre det økonomiske oppgjøret etter et dødsfall lettere. På arrangementet deltar blant andre Nina Schanke Funnemark, skattedirektør, Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge, Kirsten Sandberg Natvig, som skrev Aftenposten-kronikken «Jeg er i sjokk over hvordan man som gjenlevende behandles av storsamfunnet», Gunnar Hammersmark, bransjedirektør Virke Gravferd, Marte Kopperstad, Head of Products and Development, Nordea, Torstein Hoem, divisjonsdirektør i Skatteetaten, og Bredo Swanberg, programleder for livshendelsen «Dødsfall og arv», Digitaliseringsdirektoratet

Arrangementet er åpent for alle kl. 14.00-15.00 tirsdag 16. august. Du kan også følge arrangementet direkte på nett.

«Har du tenkt på hvordan livet ville vært uten bevis på hvem du er?» Det spør vi om på vårt arrangement onsdag morgen i Arendal. Om du skal hente pakker på posten, medisiner på apoteket eller opprette en bankkonto, må du bekrefte at du er du. Du må ha et ID-bevis som bekrefter hvem du er. I dag er det mennesker bosatt i eller med tilknytning til Norge som mangler et ID-bevis på sin norske identitet. Hvorfor gjør det de? Hvilken betydning har det? For den det gjelder? For deg som innbygger og medborger? For myndigheter?
Skatteetaten inviterer til en opplysende samtale om innbyggeres og myndigheters behov for bevis på identitet, om behovet for kunnskap og trygghet om hvem som er hvem i Norge. Samtalen skjer i lys av høringsforslaget om utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort, en høring som ble avsluttet våren 2022. I panelet sitter Skattedirektør Nina Schanke Funnemark, Marianne Henriksen, fagdirektør for ID-forvaltning, divisjon informasjonsforvaltning, Skatteetaten, Pål Nesse, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet, Tom Høiberg, fagdirektør med næringspolitisk ansvar for betalings- og digitaliseringsområdet, Finans Norge og Bjørn Eirik Vandvik, avdelingsdirektør, politifagavdelingen, Politidirektoratet

Arrangementet er åpent for alle kl. 09.00-09.40 onsdag 17. august. Du kan også følge arrangementet direkte på nett.

«Hva bør Skatteetaten prioritere i forenklingsarbeidet?» Det er overskriften for dialogmøtet Skatteetaten inviterer til torsdag morgen i Arendal. Skatteetaten har i år lansert en ny skattemelding for alle med enkeltpersonforetak. I løpet av de to neste årene får hele næringslivet en ny skattemelding å forholde seg til. Skatteetaten har levert en forenklet skattemelding til lønnsmottakere og pensjonister, nå er det næringslivets tur. Hva mener næringslivet selv om dette forenklingsgrepet og hva mener de Skatteetaten bør prioritere fremover? Skatteetaten inviterer til et dialogmøte mellom parter i næringslivet og skattedirektøren, der det også åpnes for at publikum kan stille spørsmål og komme med forslag til forenkling for næringslivet. Blant deltakerne er skattedirektør Nina Schanke Funnemark, Anette Beichmann, Skatteetaten, Rune Aale-Hansen, Regnskap Norge, Karen Kvalevåg, Revisorforeningen og SMB Norge

Arrangementet er åpent for alle kl. 09.00-10.00 torsdag 18. august. Du kan også følge arrangementet direkte på nett.

LO, NHO, KS, YS, Unio og Skatteetaten står bak SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi), og SMSØ er tradisjonen tro til stede under Arendalsuka. Hovedarrangementet heter Svarte natta, en kombinasjon av konsert og debatt i Bakgården tirsdag 16. august klokken 20.00. Les mer om arrangementet her. Du kan også følge dette arrangementet direkte på nett.

Kontakter

Bilder

- Skatteetaten er med på arrangementet Arendalsuka for å bidra med kunnskap, innsikt og for å få oppmerksomhet rundt viktige spørsmål innen skatteforvaltningen og Folkeregisteret, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.
- Skatteetaten er med på arrangementet Arendalsuka for å bidra med kunnskap, innsikt og for å få oppmerksomhet rundt viktige spørsmål innen skatteforvaltningen og Folkeregisteret, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.
Last ned bilde

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber vel 7000 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg pressemeldinger fra Skatteetaten

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom