Olav Thon Eiendomsselskap

Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2022

Del
Olav Thon Eiendomsselskap hadde en solid utvikling også i 2. kvartal med et resultat før skattekostnad på 1.418 millioner kroner (503).

Resultatøkningen fra samme kvartal i fjor er på 900 millioner kroner, og en god del av veksten forklares av oppjusterte markedsverdier både på konsernets eiendomsportefølje, fastrenteavtaler og en betydelig salgsgevinst.  

– Korrigert for dette hadde vi i 2. kvartal en resultatvekst på rundt 5 % fra samme periode i fjor, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre. Med fortsatt stor økonomisk usikkerhet og betydelige økte markedsrenter er vi godt fornøyd med å kunne presentere en vesentlig resultatvekst også i 2. kvartal, uttaler Sperre.

Solid omsetningsvekst på konsernets kjøpesentre

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med solid markedsposisjon.

Ved utgangen av 1. halvår eide Olav Thon Eiendomsselskap helt eller delvis 59 kjøpesentre i Norge og Sverige.

I kjøpesenterporteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning: Lagunen Storsenter i Bergen og totalt 5 av landets 7 største kjøpesentre.

I 1. halvår sett under ett var omsetningen 25,8 milliarder kroner, en økning på 8 % fra 2021.

– Omsetningstallene på kjøpesentrene er nå vesentlig høyere enn før pandemiårene. Sammenliknet med 2019 er økningen hele 16 %, sier Sperre. Tallene viser med tydelighet at konsernets kjøpesentre har styrket seg gjennom pandemien, og at de fortsetter å være attraktive og populære møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

 

Næringseiendommer

Eiendomssegmentet Næringseiendommer består av sentrale kontor- og logistikkeiendommer samt boliger for utleie, for det meste i Oslo-området. Næringseiendommer utgjør nå 29 % av konsernets samlede eiendomsverdier.

 

Investeringer og eiendomsprosjekter

I 2. kvartal var konsernets nettoinvesteringer 30 millioner kroner (-106). I 1. halvår sett under ett var nettoinvesteringene 461 millioner kroner (141).

Korrigert for salg av selskaper og eiendommer var konsernets bruttoinvesteringer i 1. halvår 652 millioner kroner mot 510 millioner i 1. halvår 2021.

– Olav Thon Eiendomsselskap arbeider med flere større eiendomsprosjekter der gjennomføringen avhenger både av markedsforhold og offentlige tillatelser. Vi håper å kunne igangsette nye prosjekter i løpet av det neste året, uttaler Sperre.

 

Fremtidsutsikter

Norsk økonomi er inne i en høykonjunktur og arbeidsledigheten har falt til lave nivåer. Samtidig har høyere energipriser medført økt prisstigning, men også den underliggende inflasjonen er nå høyere enn Norges Banks inflasjonsmål. Norges Banks prognose viser at styringsrenten skal heves til rundt 3 % mot sommeren 2023.

Krigen i Ukraina, økende inflasjon og relativt kraftige renteøkninger skaper økt usikkerhet om den økonomiske utviklingen både i Norge og i verden i tiden fremover.

– Konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling med lav belåningsgrad og solide likviditetsreserver forventes å kunne bidra til fortsatt god resultatutvikling i tiden fremover, avslutter Arne B. Sperre.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og aksjene ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.385 millioner kroner ved inngangen til 2023. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 18,2 milliarder kroner.

Fra tidlig på 1990-tallet har det viktigste satsingsområde vært kjøpesentereiendom, og Olav Thon Eiendomsselskap er i dag Norges ledende kjøpesenteraktør og en betydelig aktør også i det svenske kjøpesentermarkedet.

Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotelloperatører (Thon Hotels). Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Nedjusterte eiendomsverdier bidro til et bokført underskudd i 3. kvartal9.11.2023 07:30:00 CET | Pressemelding

I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.308 millioner og i 3. kvartal ble konsernets resultat før skatter -763 millioner kroner. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 541 millioner kroner, en økning fra 518 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en vekst i leieinntektene på 17 % sammenliknet med 3. kvartal i fjor, og vi er stolte av å oppnå et operativt resultat høyere enn i fjor til tross for kraftige renteøkninger, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Godt operativt resultat også i 2. kvartal for Olav Thon Eiendomsselskap11.8.2023 07:35:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 2. kvartal et godt operativt resultat, men resultatet før skatt ble redusert av renteøkninger og nedjusterte eiendomsverdier. Resultatet før skattekostnad utgjorde 173 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler ble nedjustert med 409 millioner kroner totalt sett. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 592 millioner kroner, en nedgang fra 618 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en høy vekst i leieinntektene sammenliknet med 2. kvartal i fjor, og vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat i nærheten av fjoråret selv med betydelige høyere markedsrenter, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom