SINTEF

Presseinvitasjon: Energieffektive bygninger er en forutsetning for fornybarsamfunnet

Del
En fersk analyse viser at vi er langt unna å nå det nasjonale målet om 10TWh energieffektivisering i bygninger. Dette er like mye energi som byene Bergen og Stavanger forbruker til sammen. Samtidig vet vi at energisparepotensialet i bygningsmassen er mye større enn målet som er satt.

Energieffektivisering i bygninger kan frigjøre energi slik at politiske mål om elektrifisering av andre sektorer med høyere utslipp lettere kan nås. Det er også en rekke andre fordeler med energieffektivisering, som bedret inneklima og redusert klima- og miljøbelastning.

Energieffektivisering kan i tillegg påvirke behovet for utbygging av fornybar kraft og gi bedre kapasitet i strømnettet. Mange av tiltakene er i tillegg lønnsomme og gjennomføringen konfliktfri. Dette står i sterk kontrast til andre potensielle løsninger.

Dette er tema SINTEF og NTNU ønsker å ta opp til debatt:

 • Energieffektivisering i bygninger får alt for liten oppmerksomhet i forhold til potensialet.
 • Betydningen av bygninger for oppnåelse av klimamål og forsyningssikkerhet er sentral.
 • Energieffektive bygninger demper effekten av høye energipriser.
 • Det mangler fortsatt en plan for å følge opp politiske målsettinger.
 • Politisk handlekraft må til og mål må brytes ned i delmål, ansvar fordeles og rapportering kreves.
 • Virkemidler må støtte opp under målsettingene.

Målet med møtet er å belyse problemstillingen og gi gode råd til politikere og beslutningstakere om hvordan vi kan realisere energisparepotensialet i bygningsmassen.

Arrangementet er rigget slik:

 • NTNU og SINTEF presenterer forskning og tre råd
 • Innledning fra næringsliv og politikere med debatt

Tid: Onsdag 17. august 2022, kl. 09:30 - 10:30
Sted: M/S Sandnes

Arrangementet blir streamet her: 
https://events.webcast.no/arendalsuka/wDG4Y62MBEVMegpjlGcU/gBT4e8E4c7xWS20dorgE


Program:

SINTEF og NTNU presenterer faglig underlag og tre råd

 • Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør SINTEF Community
 • Nina Holck Sandberg, seniorforsker SINTEF Community

Følgende deltar med innlegg og i debatt:

 • Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS "Hvorfor klarer vi ikke utløse potensialet for energieffektivisering i boliger"
 • Guro Hauge, direktør bærekraft og samfunnspolitikk, BNL "Hvilke tiltak/virkemidler trenger byggenæringen for å realisere energieffektiviseringspotensialet"
 • Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør NVE "Energieffektivisereing i bygninger kan støtte energisystemet"
 • Linda Monsen Merkesdal, Arbeiderpartiet
 • Alfred Bjørlo, Venstre

Arrangementside med lenke til streaming

Kontakter

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2200 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over fire milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom