Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Høye kraftpriser og nettoimport sør i Norge

Del
Ukentlig kraftsituasjonsrapport fra NVE (uke 32): Selv om prisene går noe ned i Sørvest-Norge er det fortsatt historisk høye kraftpriser. Den reduserte kraftproduksjonen sør i landet bidro til høyere nettoimport til dette området i uka som gikk.
Foto: NVE
Foto: NVE

- Kraftproduksjonen i Sørvest-Norge var historisk lav i forrige uke. Dette er det laveste nivået vi har sett for denne landsdelen i uke 31 på 10 år, sier direktør i NVE, Inga Nordberg.

Redusert kraftproduksjon og mindre eksport
De høye kraftprisene sør i Norge har sammenheng med den lave kraftproduksjonen og et høyere prisnivå i landene rundt oss.

- At kraftprisene følger prisnivået til nabolandene er et uttrykk for at flere vannkraftprodusenter sparer på vannet. Dermed blir det også mindre eksport, sier Nordberg.

Når vannet blir verdsatt høyt, blir kraftproduksjonen generelt lavere gjennom uka. Dermed blir det også mindre eksport. Kraftprisene vil da i større grad bli påvirket av kraftprisene i nabolandene våre.

Den reduserte kraftproduksjonen i det sørlige Norge (prisområdene NO1, NO2 og NO5) bidro til høyere nettoimport til disse områdene. Import og eksport inkluderer både kraftflyten inn og ut av landet, men også kraftflyten mellom de ulike landsdelene i Norge.

Fyllingsgraden fortsetter å øke
Fyllingsgraden i magasinene i Sørøst- og Sørvest-Norge økte med 1,1 prosentpoeng forrige uke, men er fortsatt på et lavt nivå for årstiden. Fyllingsgraden i Vest-Norge økte med 3 prosentpoeng, og nærmer seg nå normalt nivå for årstiden.

Kraftsituasjonen framover
Magasinene er i ferd med å fylles opp. Videre utover høsten blir nedbøren viktig. 

Mye kan endre seg de neste månedene: det kan komme mye nedbør gjennom høsten, og forholdene kan endres internasjonalt. Men vi kan også få mindre nedbør enn normalt, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen sør i Norge fortsatt kan bli krevende.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene holder tilbake på vannet vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.

www.nve.no/strom samler vi løpende informasjon om:
- Ukentlige kraftsituasjonsrapporter (publiseres kl. 14.00 hver onsdag)
- Ukentlig vannmagasinstatistikken (publiseres kl. 13.00 hver onsdag)
- Fakta om strømstøtteordningen
- Informasjon om kraftsystemet og kraftmarkedet

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Kort fortalt kraftsystemet i Norge - og hvordan det henger sammen med Norden og resten av Europa.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye