Trafikksikkerhetsforeningen

Riktig montert rekkverk redder liv

Del
Sikkerhetsbarrieren rekkverk er et viktig trafikksikkerhetsprodukt som vil redde liv langs veiene våre, når de er montert og vedlikehold riktig. I dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2019 ble feil og mangler ved rekkverk vurdert til å ha medvirket til skadeomfanget i hele 16 dødsulykker, hvorav 5 møteulykker som ut i fra ÅDT og vegfunksjon burde hatt midtrekkverk etter dagens krav.
Kompetanse ved oppsetting, drift, vedlikehold og kontroll av rekkverk bidrar til å heve kvalitetet på disse livreddende sikkerhetstiltakene. Foto: TSF
Kompetanse ved oppsetting, drift, vedlikehold og kontroll av rekkverk bidrar til å heve kvalitetet på disse livreddende sikkerhetstiltakene. Foto: TSF

- Et feil installert eller plassert rekkverk utgjør en ulykkesrisiko og gir en falsk følelse av sikkerhet. I Norge har det fram til i 2021 ikke vært noe krav til utdanning av montører av rekkverk. TSF ønsker slike krav og vi vil ta initativet til at det blir innført for alle som er involvert i prosessene med rekkverk, helt ned på komunalt nivå, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

Vegtilsynet hadde i løpet av 2018 og 2019 avdekket en rekke kritiske feil på rekkverk på riksveg, og de vurderte saken slik at kompetansekrav for rekkverk da kunne være en medvirkende årsak til at rekkverk på riksvegene ikke var tilstrekkelig trafikksikre.

I februar 2020 arrangert Trafikksikkerhetsforeningen - TSF det første kurset i vei- og brorekkverk for rundt 30 deltakere i forbindelse med Den nasjonale Vegsikringskonferansen på Gardermoen. Over 600 personer har til nå deltatt på kurset i to eller flere av de fire modulene som TSF har laget i nært samarbeid med Statens vegvesen.  

Målet med kursene er sikring av kompetanse ved oppsetting, drift, vedlikehold og kontroll av rekkverk, og at kompetansen skal bidra til å heve kvalitetet på disse livreddende sikkerhetstiltakene. 

- Vi er glad for at Statens vegvesen fra og med 31. mars 2021 stilte krav i konkurransegrunnlaget om at entreprenør som monterer rekkverk på riksveier skal ha gjennomgått kurs for vei- og brorekkverk, avslutter Tangstad-Holdal. 

Nå håper TSF at også fylkeskommunene og kommunene stiller de samme kravene når de utlyser sine konkurransegrunnlag på henholdsvis fylkesveiene og på de kommunale veiene.

I tråd med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018–2021 og 2022-2025 kjører TSF kurs for vei- og brurekkverk i Norge.

Rekkverksnormalen og de to veilederne som til sammen utgjør regelverket for rekkverk i Norge er veldig omfattende og detaljert. De inneholder mer informasjon enn de fleste andre håndbøker, og har veldig mange detalj-krav. Mange av kravene er i tillegg veldig avhengige av stedlige forhold.

Rekkverksnormalen forutsetter i mange tilfeller at rekkverket skal monteres opp på ny vei etter dagens standard. Men realiteten er at mye av det som blir montert i Norge i dag blir montert på eksisterende vei der forutsetningene er ganske annerledes enn det som er lagt til grunn i normalen. Dette stiller store krav til kompetanse hos de som skal ta de rette valgene for at vi skal få trygge veier. Valg som kan bety forskjellen mellom liv og død .

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kompetanse ved oppsetting, drift, vedlikehold og kontroll av rekkverk bidrar til å heve kvalitetet på disse livreddende sikkerhetstiltakene. Foto: TSF
Kompetanse ved oppsetting, drift, vedlikehold og kontroll av rekkverk bidrar til å heve kvalitetet på disse livreddende sikkerhetstiltakene. Foto: TSF
Last ned bilde
Feil og mangler ved rekkverk er mange ganger medvirkende årsaker til at ulykkene blir alvorlige ulykker. Foto: TSF
Feil og mangler ved rekkverk er mange ganger medvirkende årsaker til at ulykkene blir alvorlige ulykker. Foto: TSF
Last ned bilde
Riktig montert og vedlikehold rekkverk er med på å redde liv når ulykken først skjer, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. Foto:Erik Burås
Riktig montert og vedlikehold rekkverk er med på å redde liv når ulykken først skjer, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. Foto:Erik Burås
Last ned bilde

Lenker

Om Trafikksikkerhetsforeningen

Trafikksikkerhetsforeningen
Trafikksikkerhetsforeningen
Plogveien 7
0679 Oslo

401 30 800http://www.trafikksikkerhetsforeningen.no/

TSF en forening med et bredt fokus på fysisk sikre og trygge trafikkmiljø. 

TSF skal ha fokus på alle bransjer som jobber med fysiske sikkerhetstiltak langs våre veger, både for de som ferdes på eller langs vegen og de som arbeider på og ved vegen.

TSF skal arbeide for at de beste løsningene blir valgt basert på kunnskap og erfaring, og at fysisk vegsikring får det fokuset som er nødvendig for å bli tatt tilstrekkelig på alvor.

Følg pressemeldinger fra Trafikksikkerhetsforeningen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Trafikksikkerhetsforeningen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Trafikksikkerhetsforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom