Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Flere kommer inn på sitt førstevalg

Del
Ikke siden 2005 har så mange søkere fått tilbud om å begynne på det studiet de har aller mest lyst til.
–Det er gledelig å se at så mange har fått tilbud om sitt førstevalg. Vi tror at dette vil gi god motivasjon for studentene, sier direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
–Det er gledelig å se at så mange har fått tilbud om sitt førstevalg. Vi tror at dette vil gi god motivasjon for studentene, sier direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Det har i 2022 vært en økning i antallet studieplasser som lærestedene tilbyr, samtidig som det har vært en nedgang i antallet søkere til årets opptak. Dette fører til mindre konkurranse om plassene.  

–Det er gledelig å se at så mange har fått tilbud om sitt førstevalg. Vi tror at dette vil gi god motivasjon for studentene, og det kan være positivt for gjennomføringen. En av grunnene til nedgangen i antall søkere, er trolig den lave arbeidsledigheten vi ser nå. Det er lettere for ungdom å ta et friår med jobbing etter videregående, og det er trolig færre voksne som søker utdanning fordi de har mistet jobben, sier Direktør i direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Sveinung Skule.  

Unntaket er de lange profesjonsstudiene, hvor det fremdeles er høy konkurranse om studieplassene blant de kvalifiserte søkerne.  

–Vi ser at det i år også er mange som søker seg til profesjonsstudier som medisin, psykologi og rettsvitenskap, og det resulterer i fortsatt stor konkurranse om disse plassene, sier Skule.   

Flest vil bli sykepleier  

Over 10 000 søkere har valgt sykepleiestudiet som sitt førstevalg. Det utgjør nesten 8prosent av alle søkerne. Ved hovedopptaket er det planlagt 5260 studieplasser på sykepleiestudiet og totalt er det 10 223 førstevalgsøkere som konkurrer om disse plassene.  

–Ifølge NAV mangler vi 7000 sykepleiere i Norge og SSB anslår at vi kan mangle opp mot 28 000 sykepleiere i 2035. De som utdanner seg til sykepleiere nå, studerer til et yrke det blir stort behov for også i fremtiden, sier Skule.  

Etter to år med rekordmange søkere er det i 2022 totalt 12,5 prosent færre som har søkt høyere utdanning gjennom Samordna opptak enn året før. Dette gjør seg også gjeldende ved søkingen til sykepleierstudiet hvor det er nærmere 3000 færre søkere i 2022 sammenlignet med 2021.  

–Selv om det er færre som søker seg til sykepleierstudiet i år enn i fjor, er det fortsatt et av de mest søkte studiene. Fortsatt høy søking til sykepleiestudiet blir viktig for å sikre nok kvalifiserte sykepleiere i fremtiden, sier Skule. 

  

Færre vil bli lærer 

En fjerdedel av studieplassene som i år var ledige etter hovedopptaket, var plasser til lærerstudiet. I tillegg var det mange ledige plasser på ulike ingeniørstudier, disse utgjorde 15 prosent av de ledige plassene.


– Vi ser at det er mange ledige plasser på studier som samfunnet har stor bruk for, både på lærerstudiet og ulike teknologistudier. Det er viktig å ha god rekruttering til disse studiene i framtida. Mangel på kompetente fagpersoner i disse yrkene kan få uheldige konsekvenser. Særlig er det viktig at vi har mange nok lærere som kan sikre at barn og unge får utdanning med god kvalitet.  

Fakta 

Samordna opptak koordinerer opptaket til 27 universiteter og høgskoler og 23 fagskoler.
1. januar 2022 ble Samordna opptak en del av det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Direktoratet er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. 

 

Søkertall 2022 – universitet og høyskoler  

 • 105 216 søkere har fått tilbud om studieplass fordelt på 62 500 studieplasser. Årsaken til at lærestedene gir flere tilbud enn det er studieplasser, er at erfaring viser at mange søkere som får tilbud, takker nei eller unnlater å svare, og en god del søkere som takker ja, møter likevel ikke opp. 
   
 • 64 744 søkere har fått tilbud om studieplass på sitt førstevalg ved årets opptak. Det er 3748 (6,0%) flere enn i fjor.  

 • Utdanningsområdene med flest søkere med tilbud er “helsefag” (19 818) og “økonomisk-administrative fag” (17 567).  

 • I og med at det totale antallet søkere har gått noe ned, mens antall studieplasser har gått opp, vil mange av utdanningsområdene se en nedgang i antall søkere som får tilbud om studieplass sammenliknet med fjoråret. 

 • Det er flere kvalifiserte søkere enn før pandemien 

 • Det blir gitt flere tilbud om studieplass enn før pandemien
 • Antallet søkere som har fått tilbud på sine førstevalg er det høyestesiden 2005 

 • Økningen i antall søkere som får tilbud på sine førstevalg fortsetter den positive trenden, og 2022 har gitt det foreløpige beste resultatet gjennom de siste 10 årene  

 • Færre kvalifiserte søkere står uten tilbud etter hovedopptaket. Antallet uten tilbud etter hovedopptaket er det laveste siden 2014.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

–Det er gledelig å se at så mange har fått tilbud om sitt førstevalg. Vi tror at dette vil gi god motivasjon for studentene, sier direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
–Det er gledelig å se at så mange har fått tilbud om sitt førstevalg. Vi tror at dette vil gi god motivasjon for studentene, sier direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
Last ned bilde

Om Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Postboks 1093
5809 Bergen

55 30 38 00http://www.hkdir.no

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) vart etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er eit resultat av samanslåinga av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgåver frå NOKUT.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. Vi jobbar for å løfte kompetansen i befolkninga, gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom