Nord universitet

4388 får tilbud om studieplass ved Nord universitet til høsten

Del
Nå er det klart at 4388 kvalifiserte søkere har fått tilbud fra Nord universitet om studieplass gjennom Samordna opptak til høsten. Nord er dermed tilbake på samme nivå som før pandemien.
4388 søkere har fått tilbud om studieplass ved Nord universitet til høsten. Foto: Karoline O.A. Pettersen / Nord universitet
4388 søkere har fått tilbud om studieplass ved Nord universitet til høsten. Foto: Karoline O.A. Pettersen / Nord universitet

Til sammenlikning var det i toppåret 2021 hele 5460 søkere som fikk tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak.

Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk registrerer at Nord universitet er tilbake på samme nivå som før pandemien, og peker på flere mulige årsaker til at søkertallene har gått ned.

– Pandemieffekten gav unormalt høye søkertall i 2020, og særlig i 2021. Normaliseringen av tallene i 2022 ser vi også i sammenheng med en nedgang i ungdomskullene i både Nordland og Trøndelag. I perioden fra 2020 til 2022 er det 2587 færre ungdommer i alderen 19 til 23 år. I tillegg har vi ikke utlyst noen studier som tradisjonelt har gode søkertall, herunder paramedisin som hadde hele 7,1 søkere per studieplass i 2021, sier prorektoren.

Fremdeles stor interesse for helsefaglige utdanninger

Nord universitet har i overkant av 700 studieplasser innenfor helsefaglige utdanninger, og i snitt er det 2,3 søkere per studieplass. Dette viser at det fremdeles er interesse for disse studiene, herunder sykepleierutdanningene som utgjør en stor del av disse studieplassene.

Blå og grønne utdanninger

Bachelor i dyrepleie og bachelor i havbruksdrift og ledelse er fremdeles to av de mest populære studiene som tilbys innenfor dette fagfeltet, med hhv. 3,9 og 3,5 søkere per studieplass.

Kamp om plassene på trafikklærerutdanningen

Det har blitt hardere kamp om plassene til trafikklærerutdanningen i 2022. Med nesten tre søkere per studieplass er det lang venteliste for å komme inn.

– Dette kan ha en sammenheng med at tilbudet har blitt bedre kjent i offentligheten, og at man har endret opptakskravene. I tillegg opplever bransjen en større etterspørsel etter denne kompetansen etter pandemien, sier Gårseth-Nesbakk.

Ønsker flere søkere til lærerutdanningene

Grunnskolelærerutdanningen fortsetter den nasjonale nedgangen i antall kvalifiserte søkere i 2022.

– Dette er en nasjonal utfordring som krever nasjonale tiltak, sier prorektor for utdanning Levi Gårseth-Nesbakk.

– Nord universitet vil fortsette samarbeidet med våre partnere for å sikre flere kvalifiserte søkere til lærerutdanning - men vi trenger hjelp, fortsetter Gårseth-Nesbakk.

Økonomi- og ledelsesutdanningene

Studieprogram innen økonomiske- og administrative retninger hadde 907 kvalifiserte søkere til 775 studieplasser. Bachelor i eiendomsmegling og markedsanalyse er populært med 3,7 søkere per plass. Årsstudiet i personalledelse og kompetanseutvikling er også populært med nesten fire søkere per studieplass.

– Vi har fortsatt ledige plasser innen økonomi- og ledelsesfag vi ønsker å fylle. Dette er allsidige utdanninger som mange har nytte av, sier prorektoren.

Studier med lokalt opptak

I tillegg til studietilbudet som blir utlyst gjennom Samordna opptak, så gjøres det et eget lokalt opptak til en rekke studietilbud ved Nord universitet. Dette er i hovedsak kortere studier og masterutdanninger.

I år var det nesten 5000 som søkte på lokalt opptak til høsten. Nord universitet har sendt ut tilbud til ca. 3000 av søkerne. 

Ledige studieplasser

Nord universitet gjør seg nå klar til å ta imot ny studenter til en normal studiehverdag etter over to år med pandemirestriksjoner. Selv om det er ventelister på en del av studiene, så finnes det likevel andre studier med ledige plasser.

Det skjer fortløpende opptak til ledige studieplasser på Samordna opptak. For studier på lokalt opptak, se Ledige studieplasser på våre nettsider. Det er førstemann til mølla av kvalifiserte søkere som får plass.

FAKTA OM OPPTAK

Samordna opptak:

  • Samordna opptak er det nasjonale systemet for søkning og opptak til høyere utdanning.
  • Studier som utlyses her er normalt årsstudier, bachelorstudier og 5-årige integrerte masterstudier.
  • Søkeren kan prioritere sin søknad på ulike studier og institusjoner.

Lokalt opptak:

  • Lokalt opptak er Nord universitet (den enkelte institusjon) sitt eget opptakssystem.
  • Studier som normalt utlyses her er kortere studier og masterutdanninger. Studier med helt spesielle opptakskrav finner man også ofte på lokalt opptak.
  • Studiene som utlyses på lokalt opptak finnes ikke i oversikten på samordna opptak, og man må gå til den enkelte institusjon, utdanning.no el.l. for å finne disse studiene.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

4388 søkere har fått tilbud om studieplass ved Nord universitet til høsten. Foto: Karoline O.A. Pettersen / Nord universitet
4388 søkere har fått tilbud om studieplass ved Nord universitet til høsten. Foto: Karoline O.A. Pettersen / Nord universitet
Last ned bilde
Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet. Foto: Roger Grostad / Nord universitet
Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet. Foto: Roger Grostad / Nord universitet
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Nord universitet

Nord universitet
Nord universitet
Universitetsalléen 11
8026 Bodø

755 17 000https://www.nord.no

Følg pressemeldinger fra Nord universitet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nord universitet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nord universitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom