NHO Mat og Drikke

- Ny grensehandelsstatistikk gir grunnlag for å følge opp Hurdalsplattformen!

Del
Den nye statistikken viser at nordmenn grensehandlet for 2,54 milliarder kroner i første kvartal 2022. Dette er betydelig høyere en vist i den gamle statistikken som sier at grensehandelen lå på 2,08 milliarder kroner i samme kvartal. – Dette viser at den nye statistikken er grundigere og bedre enn tidligere og bekrefter det vi allerede har antatt, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Den nye og utvidede grensehandelsstatistikken er en betydelig forbedring. Statistikken øker kunnskapsnivået og gir et godt grunnlag for å vurdere både omfanget av grensehandelen og skadevirkningene den har for næringslivet i Norge. Det politiske miljøet har lenge sagt at det trengs et bedre kunnskapsgrunnlag og statistikk for å kunne ta riktige grep for å redusere grensehandelen.

- Nå må ventetiden for målrettede tiltak være over, sier Brubakk.

Den nye statistikken ble lagt frem av Statistisk sentralbyrå (SSB) 8. juli, og er grundigere og mer omfattende enn tidligere målinger av grensehandelen. Statistikken er basert på et større og bedre utvalg, og vil gi mer presis kunnskap enn tidligere. Den går også nærmere inn på hvilke typer varer nordmenn handler på sine dagsturer over grensen. Det er blant annet mulig å se hvor stor andel alkoholholdige drikkevarer, tobakk og dagligvarer utgjør av de samlede volumet som handles over grensen. Omtrent 40 prosent gikk til alkohol, snus, tobakk, brus og godteri, mens 40 prosent gikk til ordinære dagligvarer i første kvartal.

- Dette er et første positivt steg for å ha bedre og dypere kunnskap om årsakene til grensehandelen og hvordan den påvirker samfunnet og næringslivet i Norge, sier Brubakk.

I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelige på hva som er ambisjonen og skriver blant annet at den skal "(…) Gjennomgå grensehandelsproblematikken i lys av erfaringene fra koronapandemien og fra andre land, som Danmark, og foreslå konkrete tiltak som reduserer grensehandelen og styrker konkurransekraften til norsk næringsliv."

- Når den nye statistikken endelig er på plass har regjeringen fått verktøyet den trenger for å gå systematisk til verks med å finne tiltak som reduserer grensehandelen. Dette må benyttes til å styrke rammevilkårene for næringslivet på norsk side av grensen, fortsetter Brubakk.

Brubakk peker på at perioden med stengte grenser under pandemien virkelig viser hvilket potensial som ligger i å flytte arbeidsplasser og verdiskaping tilbake til norsk side av grensen. - I 2020 økte omsetningen i mat- og drikkeindustrien med 13 milliarder kroner, mens dagligvareomsetningen økte med 30 milliarder. Vinmonopolet opplevde på sin side en salgsvekst på over 40 prosent. Veksten i produksjon, salg og omsetning mens grensen i praksis var stengt skapte minst 5000 nye arbeidsplasser og gav 7 milliarder i økte avgiftsinntekter til staten bare i 2020. Dette er arbeidsplasser, avgiftsinntekter og verdiskaping Norge må beholde mest mulig av også når pandemien slipper taket, sier han.

Den nye statistikken må etter hvert utvikles videre til å kartlegge virkningene utviklingen av grensehandelen har for produksjon og salg av mat og drikke i Norge. Danmark har utviklet sin grensehandelsstatistikk til å kartlegge grensehandel helt ned på produktnivå.

Danmark kartlegger også hvordan avgiftsendringer påvirker produksjon og omsetning i Danmark, og bruker dette som kunnskapsgrunnlag i avgiftspolitikken. - Den nye statistikken i Norge må også utvikles i den retningen, avslutter Brubakk.

Den nye statistikken er tatt opp i første kvartal 2022. Dette var et spesielt kvartal fordi mange koronatiltak fremdeles var på plass. Statistikken basert på resten av 2022 kommer etter hvert til å gi et mer riktig bilde av grensehandelen på årsbasis.

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Last ned bilde

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NHO Mat og Drikke

-Må ikke bli en sovepute28.8.2023 08:46:32 CEST | Pressemelding

Nye tall fra SSB viser at nordmenn grensehandlet for 2,6 milliarder i 2.kvartal 2023. – Høy inflasjon, dyrtid og en svak norsk krone må ikke bli en sovepute for regjeringen i arbeidet med å redusere grensehandelen. Utviklingen i grensehandelen viser tydelig at forbrukerne regner på om grensehandel lønner seg. Selv om det for mange ikke lønner seg akkurat nå, vil et hvileskjær fra regjeringen i arbeidet med å redusere grensehandelen kunne slå hardt tilbake når situasjonen endrer seg, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Grensehandel: -Gledelig tilbakegang, men ingen varig løsning.30.5.2023 08:22:24 CEST | Pressemelding

Ny statistikk viser at nordmenn i 1. kvartal 2023 grensehandlet for 1,9 milliarder kroner. – Dette kan bety at norske avgiftslettelser og erfaringene fra pandemien har bidratt til å snu en utvikling som i senere år ellers har vist høy og økende grensehandel. Samtidig er 1,9 milliarder kroner brukt av nordmenn i Sverige, 1,9 milliarder kroner tapt i Norge. Det er et tap av verdiskaping og arbeidsplasser som regjeringen snarest mulig må gjøre noe med. Når en viktig forklaring på tilbakegangen trolig er høy prisvekst på mat i Sverige og svak kronekurs, må dette ikke bli en sovepute for Vedum og Vestre, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom