Mattilsynet

Ikke ta på syke eller døde fugler

Del
I den siste tiden har det blitt funnet mange døde villfugler som er smittet med fugleinfluensa. Fuglene er funnet fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefaler vi å ta noen forholdsregler.

-Vi ber alle om å la syke eller døde fugler være i fred. Ikke ta på dem. Ikke ta med deg en syk fugl hjem for å stelle den eller gi den mat, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Hvis du finner syke eller døde fugler ber vi deg om å varsle Mattilsynet på epost eller telefon, slik at vi kan vurdere om vi skal rykke ut og ta prøver.

Hvis du har vært i nær kontakt med en syk eller død fugl og opplever symptomer på influensa i løpet av de 10 påfølgende dagene, ber vi deg kontakte fastlegen din.

Se også: Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker (Folkehelseinstituttet)

Både Mattilsynet og Folkehelseinstituttet følger situasjonen tett.

Mating av fugler

Mattilsynet ber imidlertid om at du nå ikke mater ville fugler i parker og ved innsjøer. Dette fører til at fuglene samles på små områder og lettere sprer smitte seg imellom. Unntaket er ved faste steder der fuglene er vant til at mating foregår, der kan man fortsatt mate fugler da de allikevel samles slike steder.

Trolig en ny normaltilstand

Fugleinfluensa hos ville fugler er mest sannsynlig en ny normaltilstand i Norge. Viruset har vært å finne i Sentral-Europa i mange år, og har nå spredt seg til Norge. Det gjør at vi må være litt mer påpasselige.

- Vi antar at vi vil måtte leve med smitte hos ville fugler i flere perioder i fremtiden, sier Jahr.

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye