SINTEF

Å energioppgradere er mye bedre for klimaet enn å bygge nytt

Del
Ambisiøs energioppgradering kan gi en betydelig klimagevinst sammenliknet med ikke å gjøre noe eller å rive og bygge nytt, viser studie.
Underlaget for studien er klimagassregnskap for seks boliger fra en arkitektkonkurranse som ble arrangert i regi av forskningsprosjektet OPPTRE. Ill.: SINTEF
Underlaget for studien er klimagassregnskap for seks boliger fra en arkitektkonkurranse som ble arrangert i regi av forskningsprosjektet OPPTRE. Ill.: SINTEF

Forskere ved SINTEF og NTNU har sammenliknet oppgradering av småhus med det å rive og bygge nytt på samme tomt. Den betydelige klimagevinsten ved energioppgradering gjelder både med kort og lang tidshorisont, og med norsk elektrisitet (lavt klimafotavtrykk) og europeisk elektrisitet (høyere klimafotavtrykk).

– Samtidig er valg av tidshorisont og valg av utslippsintensitet for elektrisitet de to faktorene som gir størst utslag i klimafotavtrykket, sier seniorforsker Christofer Skaar i SINTEF.

Alternativer som også kan komme godt ut, er bruk av eksisterende enebolig med et bevisst forhold til energisparing – for eksempel nattsenking, temperatursoner og andre enkle ENØK-tiltak. Det samme gjelder nybygg med lavt energibehov og lavt klimafotavtrykk fra materialbruk.

Ombruk vil redusere klimafotavtrykket

Andre funn fra studien er blant annet at riving ikke er ubetydelig. Å tilrettelegge for ombruk av materialer vil bidra til å redusere klimafotavtrykket fra denne fasen.

– Riving og nybygg har typisk høyest klimafotavtrykk. Utgangspunktet har vært konvensjonelle nybygg. Nybygg må gjennomføres med høye klimaambisjoner for å konkurrere med oppgradering, med tanke på klima, sier Skaar.

Når man river en enebolig og erstatter den med en ny, vil dette som regel også gi økt arealbruk, noe som igjen gir et høyere klimafotavtrykk.

– En økning i areal bør derfor også medføre en økt funksjon, som for eksempel flere soverom, understreker Skaar.

Utviklet verktøy for fuktsikker oppgradering

Det er alltid en risiko for at redusert energibruk kan gå på bekostning av inneklima. Dette gjelder for eksempel hvis redusert energibruk oppnås gjennom redusert ventilasjon.

For å minske denne risikoen har forskerne i prosjektet utarbeidet et risikoverktøy for fuktsikker oppgradering av småhus.

Har bidratt til å øke kunnskapen

– Vi vil påpeke at datagrunnlaget for riving og nybygg er basert på en statistisk framgangsmåte, og resultatene for disse har relativt høy usikkerhet. Følsomhetsanalyser viser at konklusjonene likevel er robuste når det gjelder oppgradering som klimaeffektivt tiltak, sier Skaar.

Prosjektet har altså bidratt til å øke kunnskapen om klimafotavtrykket av oppgraderinger, men samtidig er det behov for mer kunnskap om klimafotavtrykket til nye eneboliger.

Å redusere energibruk i eksisterende boliger gjennom tradisjonell ENØK har ikke vært en del av studien, men dette er også tiltak som vil kunne bidra til å redusere klimafotavtrykket.

Les mer: Energioppgradere eller bygge nytt? En analyse av klimafotavtrykket fra småhus i tre


Fakta om OPPTRE

  • Forskningsprosjektet Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå (OPPTRE) har som formål å foreslå et nivå for renovering av småhus i tre til nesten nullenergibygg (nZEB, nearly Zero Energy Buildings).
  • OPPTRE er ledet av SINTEF Community med NTNU ved Fakultet for arkitektur og design som forskningspartner.
  • Prosjektet er finansiert av EnergiX-programmet i Norges Forskningsråd og partnerne Systemhus, Mesterhus, Ratio Arkitekter, Hunton, VELUX, Isola, Flexit, Enova, Innlandet fylkeskommune og DiBK.

Kontakter

Bilder

Underlaget for studien er klimagassregnskap for seks boliger fra en arkitektkonkurranse som ble arrangert i regi av forskningsprosjektet OPPTRE. Ill.: SINTEF
Underlaget for studien er klimagassregnskap for seks boliger fra en arkitektkonkurranse som ble arrangert i regi av forskningsprosjektet OPPTRE. Ill.: SINTEF
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2200 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over fire milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye