Politihøgskolen

Nytt studium om mishandling i nære relasjoner

Del
Vold i nære relasjoner er et omfattende samfunnsproblem. Politihøgskolen har utviklet et nytt studium om emnet med oppstart til høsten.
NYTT STUDIE OM MISHANDLING I NÆRE RELASJONER: Studiet er for politiansatte som jobber med etterforskning eller forebygging av vold i nære relasjoner.
NYTT STUDIE OM MISHANDLING I NÆRE RELASJONER: Studiet er for politiansatte som jobber med etterforskning eller forebygging av vold i nære relasjoner.

Studiet skal bidra til at ansatte i politiet blir bedre i stand til å håndtere og etterforske straffesaker som omhandler mishandling i nære relasjoner.

- Studiet er for politiansatte som har oppgaver i forbindelse med etterforskning, eller forebygging av mishandling i nære relasjoner. Det var mange søkere til studiet. Det er 24 studieplasser, og oppstart er til høsten, sier Rikke Krafft som er politioverbetjent og fagansvarlig for studiet.

Vold og seksuelle overgrep mot barn, seksuelle overgrep, familievold og internettrelaterte overgrep representerer fire hovedområder innen integritetskrenkende kriminalitet. I 2020 fikk en arbeidsgruppe i mandat å utvikle videreutdanning i etterforskning av seksuallovbrudd. Arbeidsgruppen valgte å dele emnene opp i selvstendige utdanninger, og Mishandling i nære relasjoner er ett av disse.

Mishandling i nære relasjoner er en kriminalitetstype som alle i førstelinjetjenesten burde ha gode kunnskaper om. Det er viktig å tilegne seg fenomenkunnskap og innsikt i de voldsutsattes situasjon, og kjenne lovverk og rundskriv i forhold til denne type vold.

 - Fenomenforståelse er viktig for å kunne skjønne og sette seg inn i fornærmedes livssituasjon. Det er mye frykt og angst overfor voldsutøver, og man må ha kunnskap om disse mekanismene, forstå dette og møte fornærmede på en god nok måte. Vi må skape trygghet nok til at de tør og vil fortelle sin historie til politiet, sier Krafft.

Les mer om videreutdanningen på våre nettsider. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

NYTT STUDIE OM MISHANDLING I NÆRE RELASJONER: Studiet er for politiansatte som jobber med etterforskning eller forebygging av vold i nære relasjoner.
NYTT STUDIE OM MISHANDLING I NÆRE RELASJONER: Studiet er for politiansatte som jobber med etterforskning eller forebygging av vold i nære relasjoner.
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom