Standard Norge

Forskning og standardisering hånd i hånd

Del
Horisont Europa peker på standardisering som verktøy for å gi forskningen økt samfunnsnytte. Forskningsrådet og Standard Norge inviterer til frokostmøte (Standard Morgen) 14. juni kl 0830 med dette som tema.

I utlysningsteksten til Horizon Europe-prosjekter går det klart fram at standardisering er et av virkemidlene som kan og bør vurderes når det skal søkes om støtte til prosjekter. Hvordan kan dette gjøres, hva er det standardisering kan bidra med, og hva kan fordelen være for forskningsprosjekter å ha Standard Norge med på laget?

Dato: 14. juni, kl. 0830-1000

Sted: Forskningsrådets lokaler, Drammensveien 288 (gangavstand fra Lysaker stasjon, se kart på Google Maps) og som webinar

Det eksisterer en rekke standarder som kan brukes i pågående og kommende forskningsprosjekter, og det kan være relevant å knytte planlagte forskningsprosjekter til kommende standardiseringsprosjekter. Ikke minst kan det være aktuelt å få inn resultater fra forskningsprosjekter i relevante standardiseringsprosjekter med tanke på å spre forskningsresultatene og bidra til å øke samfunns- og næringsnytte. Måter å gjøre dette på kan være å revidere eksisterende standarder slik at de er bedre tilpasset ny forskning eller å initiere helt nye standardiseringsprosjekter

Undervisning og forskning er en av syv definerte interessentgrupper i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid. Men i hvilken utstrekning er forskningen representert i standardiseringsprosjekter og hvordan kan standarder og standardisering være til nytte for forskningsprosjekter?

På frokostmøtet kan du høre mer om dette, og du vil få mulighet til å møte innledere og andre som si litt mer og svare på spørsmål om hvordan forskning og standardisering kan få gjensidig nytte av hverandre.

Program 

Møteleder: Bente Bakos, Forskningsrådet

0830 Velkommen
Rune Vistad, avdelingsdirektør Internasjonalisering, Forskningsrådet 
  Hvordan lages standarder og hvordan kan forskningen bli bedre involvert?
Adm. direktør Jacob Mehus, Standard Norge
  EUs standardiseringsstrategi gir føringer
Direktør internasjonale relasjoner og forretningsutvikling, Ingvild N. Stub, Standard Norge
  Hva må du som søker «EU-midler» tenke på når det gjelder standardisering?
Inger Nordgard, Forskningsrådet
  Presentasjon av en norsk bedrift som søker EU-midler og er engasjert i standardisering
Kjell Bengtsson, markedsdirektør, Jotne
  Viktigheten av standardisering innenfor nye teknologiområder
Dr. Diana Saplacan, UiO
  Spørsmål og debatt, inkl. forventninger til standardiseringen
Debattleder: Bente Bakos, Forskningsrådet
1000 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til arrangementet kreves det påmelding. I påmeldingen blir du bedt om å oppgi om du vil delta fysisk eller på webinar. Alle som melder seg på dette som webinar vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Se nettsak på Standard Norges nettside hvor du også kan melde deg på gratis frokostmøte.

Nøkkelord

Kontakter

Om Standard Norge

Standard Norge
Standard Norge
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo

+47 67 83 86 00http://www.standard.no

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 4 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Følg pressemeldinger fra Standard Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Standard Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom