Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppens årsrapport 2021

Del
Solid resultat på tross av pandemien.
Thon Hotel Svolvær, foto: Espen Grønli
Thon Hotel Svolvær, foto: Espen Grønli

Resultat

Olav Thon Gruppen oppnådde et solid resultat i 2021 på tross av et svakt år forreiselivsnæringen i Norge.

Resultat før skattekostnad ble på 7,8 milliarder kroner, hvorav 4,4 milliard forklares av oppjusterte markedsverdier på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler.

Resultatet før verdiendring og skatter ble 3,4 milliarder kroner, en økning på 29 % fra foregående år.

- De aller fleste virksomhetsområdene i Olav Thon Gruppen utviklet seg godt, og på tross av at 2021 var nok et svakt år for reiselivsnæringen, oppnådde Olav Thon Gruppen det høyeste resultatet noensinne, sier konserndirektør for finans Arne B. Sperre.

Egenkapital og likviditetsreserver

I 2021 økte konsernets egenkapital til 65 milliarder kroner, og ved utgangen av 2021 var konsernets likviditetsreserver 11,5 milliarder kroner.

- Selv med økt usikkerhet og høyere markedsrenter er Olav Thon Gruppen godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, uttaler Sperre.

Markedsverdien på eiendomsporteføljen øker og rentebærende gjeld

I 2021 økte markedsverdien på konsernets eiendomsportefølje med 6 milliarder kroner til 116 milliarder kroner. Årlig leieinntektsnivå i eiendomsporteføljen økte med 80 millioner kroner til 5.830 millioner kroner.

Konsernets rentebærende gjeld ble redusert med 1,4 milliarder kroner til 30,9 milliarder kroner ved utgangen av 2021.

Boligsalg og næringseiendom

I 2021 ferdigstilte konsernet 2 større boligprosjekter og har flere boligprosjekter under bygging. Blant de største prosjektene er Wessel Park i Vestby, Skårerløkka på Lørenskog og Strømmen Verksted på Strømmen.

Etterspørselen etter boliger vår høy i 2021, og totalt ble det solgt boliger for 950 millioner kroner.

Markedet for næringseiendom utviklet seg svært godt i 2021 med høy etterspørsel etter næringseiendom som investeringsobjekt og med økende markedspriser på næringseiendom.

Skandinavias ledende kjøpesenteraktør

Olav Thon Gruppen har i dag 94 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er Skandinavias ledende kjøpesenteraktør. Markedsposisjonen er solid både i det norske og svenske kjøpesentermarkedet, og i porteføljen inngår 8 av Norges 10 største kjøpesentre i 2021. I Sverige er Olav Thon Gruppen en av de største eiere av kjøpesentereiendom.

I 2021 var butikkomsetningen i konsernets egeneide kjøpesentre i Norge og Sverige rundt 67 milliarder kroner, med vekst fra 2020 på 3,6 % i Norge og 6,4 % i Sverige.

- Omsetningstallene viser at konsernets kjøpesentre har styrket seg gjennom pandemiårene og fremstår fortsatt som populære og attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Thon Hotels

Ved utgangen av 2021 hadde Thon Hotels 12.500 rom fordelt på 83 hoteller i Norge og utlandet. 2021 var nok et svakt år for reiselivsnæringen, og spesielt markedsutviklingen i Oslo området var svak.

Thon Hotels oppnådde en vesentlig resultatfremgang fra 2020 både som følge av et noe bedret hotellmarkedet og at hotelldriften i større grad var tilpasset det svake hotellmarkedet.

Les årsrapporten her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Thon Hotel Svolvær, foto: Espen Grønli
Thon Hotel Svolvær, foto: Espen Grønli
Last ned bilde

Dokumenter

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A
0105 Oslo

+47 23 08 00 00http://www.olavthon.no

Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene er eiendom og hotell. De mest kjente merkenavnene våre er Thon Eiendom og Thon Hotels.

I 2022 hadde konsernet ca. 2.700 årsverk. Les årsrapportene våre her.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, som gir deler av overskuddet i Olav Thon Gruppen til samfunnsnyttige formål.

Link til våre presserom:
Olav Thon Gruppen
Thon Eiendom
Thon Hotels
Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Gruppen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Gruppen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppens resultat første halvår 20237.9.2023 08:00:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Gruppen hadde et resultat i første halvår på 94 millioner kroner, ned fra 5,3 milliarder kroner i samme periode i fjor. Den store endringen fra i fjor forklares av at verdinedgang på eiendomsporteføljen og finansielle instrumenter i første halvår var 1,7 milliarder kroner, mens det i samme periode i fjor var en verdiøkning på 3,4 milliarder kroner. Resultatet før skattekostnad, verdiendringer og valutaposter ble 2,2 milliarder kroner, en økning på 11 % fra samme periode i fjor.

Vi gratulerer Olav Thon med 100-årsdagen den 29. juni28.6.2023 20:00:00 CEST | Pressemelding

- Jeg har lært Olav Thon godt å kjenne gjennom mine 30 år i konsernet, spesielt i året som har gått, som konsernsjef. Han lever som han lærer, og jeg har dyp beundring for livsverket hans. Det Olav Thon har oppnådd gjennom sitt lange liv, er helt unikt. At Olav Thon nå runder 100, er enda et eksempel på hans imponerende langsiktighet i ett og alt, sier Kjetil Nilsen, konsernsjef i Olav Thon Gruppen.

Olav Thon Gruppen i 2022 – Solid resultat i etterkant av pandemien9.5.2023 09:08:35 CEST | Pressemelding

Olav Thon Gruppen oppnådde et solid resultat også i 2022 til tross for kraftige renteøkninger og økt økonomisk usikkerhet. Resultat før skattekostnad ble på 4,3 milliarder kroner, en nedgang fra 7,8 milliarder i 2021, hvor verdiøkninger på eiendomsporteføljen sto for hele 3,1 milliarder av resultatet. Resultatet før verdiendringer og skatter ble 3,9 milliarder kroner, en økning på 15 % fra 2021.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom