Helse Vest RHF

Nasjonal forskningsrapport 2021: Én milliard kroner til kunnskap for bedre pasientbehandling

Del
Kunnskap om virkningen av koronavaksinering, kunstig intelligens i kreftbehandling og rusavhengiges vei til rusfrihet. I 2021 ble det drevet forskning og innovasjon for mer enn én milliard kroner i spesialisthelsetjenesten landet over. 65 prosent av de regionale foretakenes forskningsmidler ble tildelt kliniske studier.
I rapporten står det blant annet om at Stavanger universitetssjukehus har redusert behandlingstiden på hjerneslag fra 27 til 13 minutter. Her er radiograf Janne Bore i aksjon under en simulering av trombektomi, en behandling som innebærer mekanisk fjerning av blodpropp. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.
I rapporten står det blant annet om at Stavanger universitetssjukehus har redusert behandlingstiden på hjerneslag fra 27 til 13 minutter. Her er radiograf Janne Bore i aksjon under en simulering av trombektomi, en behandling som innebærer mekanisk fjerning av blodpropp. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

– Rapporten oppsummerer en imponerende innsats for forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten, også gjennom 2021. Den viser hvor viktig denne innsatsen og kunnskap er for å utvikle tjenestene våre. Jeg har lyst til å takke pasientene som deltar, og alle som bidrar til forskning og innovasjon i sykehusene og utdanningsinstitusjonene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol som fikk rapporten overlevert 1. juni.

Rapporten viser at det fremdeles går mest forskningsmidler til kreft, foran hjerne og nervesystem og psykisk helse.

– Det er fint å se at psykisk helse er blant områdene som blir prioritert. Prosjektet som ser etter objektive mål på psykisk sykdom ved St. Olavs Hospital, er et eksempel på et slikt prosjekt som kan gjøre diagnostikken mer presis og gi bedre pasientbehandling. Dette er et viktig område, også for forskning, og et område som ikke alltid har stått øverst på listene tidligere, sier Kjerkol.

Statsråd Ingvild Kjerkol er også opptatt av styrkingen av kliniske studier og god brukerinvolvering.

- I rapporten kan vi lese om enkeltforskere og helsepersonell som gjennom dedikasjon, nitidig arbeid og nytenkning forandrer og forbedrer tjenestene våre. Dette er noe vi, myndighetene, regional og lokal ledelse, må legge til rette for at kan skje. I den nasjonale handlingsplanen for kliniske studier er dette et helt sentralt poeng. Skal den kliniske forskningen bli en integrert del av pasientbehandlingen, må systemet rundt den engasjerte forskeren fungere. Slik at forskeren kan gjøre det hun eller han er aller best på, sier Kjerkol.

Ny kunnskap i pasientbehandling

De fire regionale helseforetakene, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest, presenterer for niende gang rapporten "Forskning og innovasjon til pasientens beste 2021" med nasjonale nøkkeltall og gode prosjekter fra små og store sykehus over hele landet. 

Helse Vest RHF har ledet arbeidet med rapporten, og har hatt seg en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra de regionale helseforetakene og brukerrepresentanter.

- Sykehusene er store kunnskapsorganisasjoner som frambringer ny forskning og kunnskap som brukes i pasientbehandlingen. Rapporten som nå legges frem, viser bredden og mangfoldet av pågående forsknings- og innovasjonsaktiviteter i spesialisthelsetjenesten, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest.

Kliniske studier

Kliniske studier og brukerinvolvering er et satsingsområde. Kliniske studier er viktige for å dokumentere effekt og sikkerhet av legemidler og medisinsk utstyr. Klinisk forskning skal være en integrert del av pasientbehandlingen. Pasienter skal også få tilbud om å delta i kliniske studier i form av utprøvende behandling.

I 2021 deltok 15 065 pasienter i 485 studier. 65 prosent av de regionale foretakenes forskningsmidler er tildelt til kliniske studier, og mer enn en region deltar i en av tre av de kliniske intervensjonsstudiene for årene 2018–2021. I tillegg kommer midler til studier finansiert gjennom det nasjonale forskningsprogrammet Klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK), som ble etablert i 2016. I perioden fra 2016–2021 er det tildelt 820 millioner kroner til 45 prosjekter.

Oppdragsforskning og innovasjon

Rapporten synliggjør samarbeid med næringslivet på flere måter. Prosjekter med regional finansiering samarbeider med legemiddelindustri, medisinskteknisk utstyrsindustri og aktører innen IKT. I sluttrapporter for forskningsprosjekter gis det informasjon om påbegynt eller planlagt innovasjon i forbindelse med prosjektet.

Blant oppdragsstudiene er 78 prosent legemiddelstudier, noe som gjenspeiles i listen over de ti største sponsorene av oppdragsstudier.

Samarbeid med næringslivet illustreres også gjennom en oversikt over innovasjonspartnerskap, som er en ordning for å gjøre det lettere for offentlige virksomheter og leverandører å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger.

Noen nøkkeltall for forskningen i spesialisthelsetjenesten i 2021:

  • totalt avlagt 255 doktorgrader
  • 5 030 vitenskapelige publikasjoner
  • 65 prosent av forskningsmidlene i de regionale helseforetakene er tildelt kliniske studier
  • i 2021 ble det drevet forskning og innovasjon for mer enn én milliard kroner i norske sykehus

*Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

I rapporten står det blant annet om at Stavanger universitetssjukehus har redusert behandlingstiden på hjerneslag fra 27 til 13 minutter. Her er radiograf Janne Bore i aksjon under en simulering av trombektomi, en behandling som innebærer mekanisk fjerning av blodpropp. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.
I rapporten står det blant annet om at Stavanger universitetssjukehus har redusert behandlingstiden på hjerneslag fra 27 til 13 minutter. Her er radiograf Janne Bore i aksjon under en simulering av trombektomi, en behandling som innebærer mekanisk fjerning av blodpropp. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.
Last ned bilde
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fikk rapporten overlevert av fagdirektør i Helse Vest RHF, Baard-Christian Schem.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fikk rapporten overlevert av fagdirektør i Helse Vest RHF, Baard-Christian Schem.
Last ned bilde
Et av forskningsprosjektene i rapporten: Høydosert  strålebehandling forlenger overlevelsen ved små-cellet lunge kreft i begrenset stadium, viser forskning ved St. Olavs hospital. Foto: Geir Otto Johansen, Helse Midt-Norge.
Et av forskningsprosjektene i rapporten: Høydosert strålebehandling forlenger overlevelsen ved små-cellet lunge kreft i begrenset stadium, viser forskning ved St. Olavs hospital. Foto: Geir Otto Johansen, Helse Midt-Norge.
Last ned bilde

Lenker

Om Helse Vest RHF

Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger

+47 51 96 38 00https://helse-vest.no/
  • De fire regionale helseforetakene presenterer for niende gang rapporten "Forskning og innovasjon til pasientens beste 2021"  
  • I 2021 ble det drevet forskning og innovasjon for mer enn én milliard kroner i norske sykehus
  • De regionale helseforetakene, Helse Vest, Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst, eies av Helse- og omsorgsdepartementet - og sørger for spesialisthelsetjenester til befolkningen i landet.
  • Sykehusene i Norge hører til en av de fire regionale helseforetakene.

Følg pressemeldinger fra Helse Vest RHF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Vest RHF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Vest RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom