Olav Thon Eiendomsselskap

En god start på 2022 for Olav Thon Eiendomsselskap

Del
Olav Thon Eiendomsselskap hadde en god start på 2022, og i 1. kvartal ble resultatet før skattekostnad 2.468 millioner kroner, en økning fra 1.087 millioner i samme kvartal i 2021.

Resultatøkningen fra 1. kvartal 2021 er på 1,4 milliarder kroner, og en betydelig del av økningen forklares av oppjusterte markedsverdier på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler.

– Korrigert for dette kan vi i 1. kvartal presentere en resultatvekst på 6 % fra samme periode i fjor, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

– I et kvartal preget av økende usikkerhet i verden og betydelige høyere markedsrenter, er vi tilfredse med å kunne presentere en betydelig resultatvekst fra i fjor, uttaler Sperre.

Høy omsetningsvekst på kjøpesentrene
Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med en solid markedsposisjon. Kjøpesenterporteføljen består av 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige.

I porteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning, Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 6 av landets 10 største kjøpesentre.

Butikkomsetningen i 1. kvartal var 11,8 milliarder kroner, en økning fra samme periode i fjor på hele 7 %. Sammenliknet med 1. kvartal i 2019, som var det siste normalåret før koronapandemien, var økningen på 10 %.

– Omsetningstallene viser at konsernets kjøpesentre har styrket seg gjennom pandemiårene og fremstår fortsatt som populære og attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Næringseiendommer
Eiendomssegmentet Næringseiendommer består av sentrale kontoreiendommer, logistikk-eiendommer og boliger for utleie, for det meste i Oslo området. Næringseiendommer utgjør 29 % av konsernets samlede eiendomsverdier.

Investeringer og eiendomsprosjekter
I 1. kvartal var konsernets investeringer 431 millioner kroner, en økning fra 246 millioner kroner i 1. kvartal i 2021. Den største investeringen var kjøp av eiendommen Amfi Drøbak City, som siden 1996 har vært innleid av konsernet.

– Olav Thon Eiendomsselskap har flere eiendomsprosjekter under planlegging, hvor gjennomføringen blant annet avhenger av markedsforhold og offentlige tillatelser. Vi håper å kunne igangsette nye prosjekter i 2. halvår av 2022, uttaler Sperre.

Fremtidsutsikter
Veksten i norsk økonomi er høy etter at samfunnet er åpnet igjen.

Krigen i Ukraina skaper usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen både i Norge og i verden, og økte renter og inflasjon vil påvirke eiendomsmarkedene i tiden fremover.

– Konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling bidrar til at Olav Thon Eiendomsselskap er godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, selv med økt usikkerhet og høyere markedsrenter, avslutter Arne B. Sperre.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og selskapets aksjer ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.270 millioner kroner ved inngangen til 2022. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 20 milliarder kroner.

Fra tidlig på 1990-tallet har det viktigste satsingsområde vært kjøpesentereiendom, og Olav Thon Eiendomsselskap er i dag Norges ledende kjøpesenteraktør og en betydelig aktør også i det svenske kjøpesentermarkedet.

Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotelloperatører (Thon Hotels). Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Nedjusterte eiendomsverdier bidro til et bokført underskudd i 3. kvartal9.11.2023 07:30:00 CET | Pressemelding

I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.308 millioner og i 3. kvartal ble konsernets resultat før skatter -763 millioner kroner. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 541 millioner kroner, en økning fra 518 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en vekst i leieinntektene på 17 % sammenliknet med 3. kvartal i fjor, og vi er stolte av å oppnå et operativt resultat høyere enn i fjor til tross for kraftige renteøkninger, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Godt operativt resultat også i 2. kvartal for Olav Thon Eiendomsselskap11.8.2023 07:35:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 2. kvartal et godt operativt resultat, men resultatet før skatt ble redusert av renteøkninger og nedjusterte eiendomsverdier. Resultatet før skattekostnad utgjorde 173 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler ble nedjustert med 409 millioner kroner totalt sett. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 592 millioner kroner, en nedgang fra 618 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en høy vekst i leieinntektene sammenliknet med 2. kvartal i fjor, og vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat i nærheten av fjoråret selv med betydelige høyere markedsrenter, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom