Eidsiva

Høye kraftpriser preger Eidsiva-resultatet i første kvartal  

Del
Økte kostnader til nett-tap og overliggende nett sammenlignet med samme periode i fjor, reduserte Eidsiva-konsernets resultat etter skatt i første kvartal fra 794 millioner til 162 millioner kroner.
Foto: Jens Haugen
Foto: Jens Haugen

På grunn av høye kraftpriser hadde Eidsivas nettselskap Elvia en økning i kostnader til nett-tap i første kvartal 2022 på 386 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2021. I tillegg kom det økte kostnader til Statnett på overliggende nett på 504 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. 

- Elvia har hatt god og stabil drift, men fikk som en følge av de høye kraftprisene en svært kraftig økning i kostnader til nett-tap og overliggende nett. I tillegg utsatte vi den planlagte nettleie-økningen ved inngangen til året. Det preger naturlig nok resultatet vårt, og konsekvensen ble et negativt resultat for nettvirksomheten, og et svekket konsernresultat, sier konsernsjef Øistein Andresen. 

- Det er likevel viktig å understreke at den utsatte nettleieøkningen i Elvia ikke innebærer tapte inntekter, men en forskyvning av inntekter, sier Andresen. 

De unormalt høye kraftprisene løftet samtidig resultatene i Hafslund Eco Vannkraft og Eidsivas bioenergi-virksomhet kraftig. I tillegg fortsetter konsernets bredbåndsvirksomhet kundeveksten. 

- Det er veldig gledelig å se at våre virksomheter innen bredbånd og bioenergi fortsetter å levere stabile tjenester, og veldig gode resultater sammenlignet med første kvartal i 2021. I tillegg er vår eierandel i Hafslund Eco Vannkraft med å løfte resultatet vårt betydelig, sier Andresen. 

Eidsivas samlede driftsinntekter etter første kvartal 2022 er på 2 624 millioner kroner, noe som er på nivå med samme periode i fjor. Driftsresultatetfor første kvartaler 189 millioner kroner, noe som er 839 millioner kroner lavere enn etter første kvartal 2021 

- Norsk energibransje står overfor en situasjon med lav magasinfylling og ekstraordinært høye priser på strøm. Samtidig sitter bransjen med nøkkelen til å gjennomføre det grønne skiftet – som forutsetter elektrifisering av samfunnet og økt utnyttelse av fornybare energikilder. Dette må skje basert på løsninger som er samfunnsmessig effektive, og som samtidig oppleves som legitime og rettferdige av kundene, sier Øistein Andresen. 

Eidsiva har i første kvartal 2022 investert for 586 millioner kroner. Elvia står for hoveddelen av investeringene, med 446 millioner investert i nettinfrastruktur. I bredbåndsvirksomheten er det investert 120 millioner kroner, hovedsakelig i videre utbygging av fiber i Innlandet. I bioenergi er det investert 17 millioner kroner. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Jens Haugen
Foto: Jens Haugen
Last ned bilde

Om Eidsiva

Eidsiva
Eidsiva
Vangsvegen 73
2317 Hamar

https://www.eidsiva.no/

Eidsiva er Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap, og leverer samfunnsviktige tjenester til nær én million egne kunder på Østlandet. Selskapet har 1165 ansatte og tre virksomhetsområder i ett konsern, med et felles samfunnsoppdrag; utvikle infrastruktur til det beste for samfunnet.