Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE tildeler den første konsesjonen til et solkraftverk i Norge

Del
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Solgrid AS konsesjon for å bygge og drive Furuseth solkraftverk. Dette er det første landbaserte solkraftverket som får konsesjon i Norge. Solkraftverket skal bygges i Stor-Elvdal kommune, i Innlandet fylke.
Solcellepanel (foto: NVE)
Solcellepanel (foto: NVE)

Det finnes stadig flere konsesjonsfrie anlegg på tak rundt om i Norge, men større solkraftverk må ha en anleggskonsesjon.

– NVE har nå gitt konsesjon til det første solkraftanlegget i Norge, og det er en milepel. Omfanget av norsk solkraft er foreløpig lite, men det vokser jevnt. I årene framover forventer vi at solkraft vil bli et stadig viktigere bidrag til kraftsystemet vårt, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE.

Furuseth solkraftverk har fått konsesjon for en installert effekt på inntil 7 MWp, noe som årlig kan gi rundt 6,4 GWh ny fornybar energiproduksjon. Dette dekker det årlige strømforbruket til ca 320 husholdninger.


Vil gi viktig kunnskap om solkraft i Norge

Fordi det ikke er bygd store solkraftverk i typisk norske forhold, er det behov for mer kunnskap om virkninger fra solkraft her til lands.

– Furuseth solkraftverk vil bidra med viktige erfaringer både for oss og bransjen de neste årene. I norsk sammenheng kommer det derfor til å fungere som et pilotanlegg, sier Nordberg.

For å øke kunnskapen om solkraft i Norge har NVE satt en rekke vilkår, som blant annet inkluderer fremlegging av kostnader ved utbygging og virkninger for natur og dyreliv.


Gir lite virkninger

Furuseth solkraftverk skal bygges i nær tilknytning til Furuseth transformatorstasjon, i et område som består av et grustak og spredt furuskog. Solcelleanlegget skal plasseres på bakken, og området gjerdes inn. Anlegget vil beslaglegge rundt 175 mål.

Etter NVEs vurdering er miljøulempene ved tiltaket små. I tillegg skjer utbyggingen i et område med minimal ferdsel eller friluftslivsaktiviteter, utover jakt i regi av grunneier. NVE har også lagt til grunn at anlegget ikke vil gi så store virkninger for naboer, og at det ikke har kommet inn vesentlige høringsinnspill mot at det gis konsesjon til solkraftverket. Stor-Elvdal kommune er også positive til tiltaket. 

Les mer om saken her. 

Bakgrunnsinformasjon om solkraft.

Nøkkelord

Kontakter

Erlend Bjerkestrand, fungerende seksjonssjef for energikonsesjoner
erbj@nve.no
tlf. 91 12 94 13


pressevakt@nve.no
tlf: 48 99 76 67 (ikke sms)

Bilder

Solcellepanel (foto: NVE)
Solcellepanel (foto: NVE)
Last ned bilde
Furuseth transformatorstasjon (foto: Solgrid AS)
Furuseth transformatorstasjon (foto: Solgrid AS)
Last ned bilde
Planområdet der Furuseth solkraftverk skal bygges (foto: Solgrid AS)
Planområdet der Furuseth solkraftverk skal bygges (foto: Solgrid AS)
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye