NIVA

Etablerer forskningsalliansen NORIN

Del
Forskningsinstituttene NILU, NIVA og IFE er enige om å danne forskningsalliansen NORIN. Alliansen blir en ny, norsk tungvekter innen energi, miljø, klima og samfunnssikkerhet.
Instituttenes administrerende direktører møttes 26. april i NILUs lokaler på Kjeller for å signere samarbeidsavtalen. Fra venstre: Nils Morten Huseby (IFE), Tor-Petter Johnsen (NIVA) og John Rune Nielsen (NILU). (Foto: Pixel & Co)
Instituttenes administrerende direktører møttes 26. april i NILUs lokaler på Kjeller for å signere samarbeidsavtalen. Fra venstre: Nils Morten Huseby (IFE), Tor-Petter Johnsen (NIVA) og John Rune Nielsen (NILU). (Foto: Pixel & Co)

Forskningsinstituttene NILU – Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Institutt for Energiteknikk (IFE) inngår en samarbeidsavtale om anvendt forskning og rådgivning innen energi, miljø, klima og samfunnssikkerhet.

De tre instituttene omtaler samarbeidet som en forskningsallianse, men legger ikke skjul på at de har en langsiktig ambisjon om å danne et felles forskningskonsern.  

– Vi tror at NORIN på sikt vil bli Nordens ledende forskningsinstitutt innen energi, miljø, klima og samfunnssikkerhet. Sammen er vi ca. tusen ansatte med fokus på kunnskap for omstilling til et bærekraftig samfunn og industriell fornyelse, sier John Rune Nielsen, administrerende direktør i NILU.

De tre forskningsinstituttene er på hver sin kant godt etablert i sine fagfelt, men ser store muligheter i en tettere allianse.

– De store samfunnsutfordringene krever tverrfaglige og nye løsninger. NORIN-samarbeidet gjør at vi kan levere enda bedre på samfunnsoppdraget. Sammen med våre oppdragsgivere og kunder vil vi i enda større grad kunne bidra til innovative og samfunnsnyttige løsninger, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør i IFE.

Sammen skal NORIN-instituttene fremstå som komplementære, faglig fremragende og som et tyngdepunkt både nasjonalt og internasjonalt. Partene skal utvikle en felles strategi og felles mål som skal ligge til grunn for samarbeidet. Instituttene vil bruke samarbeidet til å fronte felles forsknings- og innovasjonspolitiske interesser overfor myndigheter og virkemiddelapparatet. Samarbeid om felles profilering på sentrale arenaer og konferanser vil også være aktuelt.

– Vi er store forskningsmiljøer med betydelig nasjonal og internasjonal tilstedeværelse, og vi har de beste forutsetningene for å være foretrukken FoU-partner for offentlige aktører, industri og næringsliv fremover. NORIN-instituttene utfyller hverandre godt faglig og vi er fornøyde med å se at samarbeidspotensialet er enda større enn vi antok da utredningen startet for tre år siden, sier Tor-Petter Johnsen, administrerende direktør i NIVA.


Om IFE:

Institutt for energiteknikk (IFE) er en selveid stiftelse etablert i 1948. IFEs visjon er forskning for en bedre fremtid. Vi ser det som en del av vårt samfunnsoppdrag å være en kompetent og fremtidsrettet partner for norsk industri og næringsliv for å utvikle mer bærekraftig virksomhet og innovasjon blant eksisterende bedrifter, og stimulere til fremvekst av nytt næringsliv. IFE tilbyr et bredt spekter av forskningstjenester innen energi, miljø og digitalisering.

Kontaktpersoner IFE:
Nils Morten Huseby, adm. dir.: 905 44 545
Gry Slotterøy, senior kommunikasjonsrådgiver: 918 123 98


Om NILU:

NILU – Norsk institutt for luftforskning er en uavhengig stiftelse etablert i 1969. Våre kjerneområder er atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter og bærekraftige miljø- og klimaløsninger. NILUs forskning og kompetanse skal bidra til å bevisstgjøre samfunnet om årsaker til og konsekvenser av klimaendringer og forurensning. Vi skal gjøre kunnskap innenfor instituttets kjerneområder synlig og tilgjengelig slik at den kan bli nyttig for samfunnet, og tjenestene vi leverer er tett koblet til forskningen vår.

Kontaktpersoner NILU:
Administrerende direktør John Rune Nielsen, tlf. 948 38 187
Kommunikasjonssjef Christine Forsetlund Solbakken, tlf. 416 12 181


Om NIVA:

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider NIVA med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv. NIVA er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. NIVA arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise.

Kontaktpersoner NIVA:
Tor-Petter Johnsen, administrerende direktør: 911 36 813
Gunnar Omsted, seniorrådgiver, kommunikasjon: 936 54 386

Kontakter

Bilder

Instituttenes administrerende direktører møttes 26. april i NILUs lokaler på Kjeller for å signere samarbeidsavtalen. Fra venstre: Nils Morten Huseby (IFE), Tor-Petter Johnsen (NIVA) og John Rune Nielsen (NILU). (Foto: Pixel & Co)
Instituttenes administrerende direktører møttes 26. april i NILUs lokaler på Kjeller for å signere samarbeidsavtalen. Fra venstre: Nils Morten Huseby (IFE), Tor-Petter Johnsen (NIVA) og John Rune Nielsen (NILU). (Foto: Pixel & Co)
Last ned bilde

Om NIVA

NIVA
NIVA
Økernveien 94
0579 Oslo

22 18 51 00https://www.niva.no/

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Følg pressemeldinger fra NIVA

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NIVA på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NIVA

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye