Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen - mars 2022

Del
473 personer står i soningskø, og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 304 iverksettelser.

Antall innsatte i fengsel
30. mars var belegget i fengsel på 87,1 prosent med totalt 3169 innsatte.

- Av de 3169 innsatte satt 632 (20 prosent) i varetekt
- 757 (24 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 176 (5,6 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 146 menn, 8 kvinner
- 6 innsatte under 18 år. 2 soner dom og 4 sitter i varetekt.
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i mars 2022 var 86,1 prosent.

Soningskø
Pr. 1.4.2022 var soningskøen på 473 ubetingede dommer.
Av disse avventer 19 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 440 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for mars 2022 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon

Soningsoverføring
Det ble effektuert 1 soningsoverføring i mars. Totalt har det blitt overført 3 innsatte til soning i hjemlandet så langt i 2022.

Månedsrapporten om fengsel fra Kriminalomsorgsdirektoratet til Justis- og beredskapsdepartementet ligger som vedlegg.

Straffegjennomføring i samfunnet
I mars 2022 ble det iverksatt 630 gjennomføringer av straff i samfunnet, som er 16 prosent færre enn i mars 2021, der 749 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 304 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 169.

Elektronisk kontroll viser en nedgang på 10 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, men samfunnsstraff viser en nedgang på 14 prosent. Når det gjelder saker som var aktive, ligger gjennomsnittstallet for hele mars 2022 høyest for samfunnsstraff.

Program mot ruspåvirket kjøring viser en nedgang på 36 prosent sammenlignet med samme periode i fjor og bøtetjeneste synker med 26 prosent. Narkotikaprogram med domsstolskontroll (ND) er det eneste tiltak som øker, med 31 prosent fra 13 til 17.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik (de første tre kolonnene gjelder iverksatte saker):

Straffegjennomføringsform

Mars 22

Mars 21

% kvinner

Aktive saker

Samfunnsstraff

169

196

16

1 185

Program mot ruspåvirket kjøring

29

45

10

356

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

17

13

12

367

Bøtetjeneste

42

57

21

193

Prøveløslatelse med møteplikt

48

60

0

330

Elektronisk kontroll

304

339

12

428

§ 12 straffegjennomføring i institusjon

21

37

14

159

§ 16 Hjemmesoning

0

2

0

4

Totalt

630

659

14

3 022

Lovbrudd
De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i mars 2022, er dømt for følgende type lovbrudd (tall i prosent).

Vold

10,5

Økonomi

  7,2

Narkotika/rus

14,9

Lov og orden

  6,9

Vinningskriminalitet

  8,5

Trafikklovbrudd

39,6

Seksuallovbrudd

  2,5

Øvrige

  9,9

Nøkkelord

Kontakter

media@kriminalomsorg.no

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom