PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

PBL om endringer i barnehageloven: Bra med mer åpenhet, men dette løser ikke utfordringene i sektoren

Del
– Vi heier på gode tiltak som kan bidra til enda bedre åpenhet i en allerede gjennomregulert barnehagesektor. Noen av regjeringens lovforslag er fornuftige, mens andre forslag tvinger barnehager til å bruke mye mer penger på administrasjon og byråkrati, uten at effekten av tiltakene står i samsvar med kostnadene.
Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

Det sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) etter at kunnskapsministeren fredag la frem en lovproposisjon med forslag til nye reguleringer av økonomien i private barnehager.

I lovproposisjonen foreslår regjeringen blant annet:

  1. Hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.
  2. Private barnehager får forbud mot å drive annen virksomhet i barnehageforetakene.
  3. Private barnehager skal ikke kunne ta opp lån andre steder enn i finansforetak.
  4. Private barnehager skal ha meldeplikt til kommunen ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer.

Høyere kostnader, lavere kvalitet

Jørn-Tommy Schjelderup sier at forbud mot å drive annen virksomhet i barnehageforetaket bør være uproblematisk dersom det gis nødvendig åpning for virksomhet som er tett knyttet opp mot barnehagens virksomhet, for eksempel utleie av lokaler til arrangementer.

Han mener det også er positivt å innføre meldeplikt ved salg eller opphør, slik at kommunen til enhver tid har best mulig oversikt over sektoren den er myndighet for.

Når det derimot gjelder spørsmålet om at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt, mener Schjelderup at det vil påføre barnehagene mer enn 100 millioner i årlige økte kostnader uten at det kommer høyere barnehagekvalitet ut i andre enden.

Da et alternativt forslag – om i stedet å innføre et krav om regnskapsmessig skille mellom barnehager i et konsern – var ute på høring i fjor, skrev departementet følgende:

«Departementet mener krav om regnskapsmessig skille er en egnet og god regulering som ivaretar formålene bak forslag om krav og egne rettssubjekter, samtidig som det er mindre inngripende og kostnadskrevende for de private barnehagene.»

Heller ikke forslaget om å forby barnehager å ta opp lån andre steder enn i finansinstitusjoner, vil etter PBLs syn bidra til høyere kvalitet i sektoren.

Strengt regulert

Private barnehager er allerede den mest regulerte sektoren i skjæringspunktet mellom offentlige og private virksomheter. Barnehageloven stiller tydelige krav om bemanning, pedagogtetthet og hvordan offentlige tilskudd og foreldrebetaling kan brukes. Og i et resultatregnskap, der revisor blant annet skal kontrollere om penger er brukt i tråd med lovverket, sendes hvert år inn til myndighetene.

Men en sektor som hvert år mottar mer enn 20 milliarder kroner i offentlige tilskudd skal likevel ha respekt for at offentligheten ønsker mest mulig innsyn. Derfor stiller vi oss grunnleggende positivt til reguleringer som kan bidra til enda bedre kontroll, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Man bør likevel tilstrebe seg reguleringer som er effektive, men som ikke trekker hundrevis av millioner kroner av offentlige tilskudd og foreldrebetaling bort fra barnehagenes kjernevirksomhet og til administrasjon og byråkrati.

Berører ikke hovedproblemet

Jørn-Tommy Schjelderup beklager at regjeringen gjennom denne lovproposisjon ikke berører det han oppfatter som de største utfordringene i barnehagesektoren akkurat nå.

Vi har et tilskuddssystem som er i ferd med å ta knekken på veldig mange barnehager der ute. Hver eneste uke får PBL henvendelser fra barnehager som ikke vet hvordan de skal klare seg gjennom 2022. Marginene i sektoren har de siste årene vært fallende og er på vei ned mot null. Men i stedet for å ta inn over seg denne virkeligheten, bygger politikerne nye forslag på gamle og utdaterte tall fra før bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm ble innført.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
Last ned bilde

Lenker

Om PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
Prinsens gate 91
8003 Bodø

75553700https://www.pbl.no/

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

Følg pressemeldinger fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Debattinnlegg: Tanker ved streikens slutt17.11.2022 15:58:19 CET | Debattinnlegg

Nylig ble PBL enig med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta om en ny hovedavtale og hovedtariffavtale for perioden 2022-2024. Dermed er en altfor lang barnehagestreik endelig over. Streik er alltid krevende – for alle involverte. Og nesten alltid rammes en uskyldig tredjepart når arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden forhandler om tariff og ikke blir enige. Når det blir streik i en barnehage, rammes tredjepart ekstra hardt. For ikke bare er gode barnehager svært viktige for barna, de er i mange tilfeller helt avgjørende for å få arbeids- og familielivet til å fungere. Vi har de siste ukene fått tilbakemeldinger fra mange foresatte som har opplevd situasjonen som svært krevende. Beskrivelsene av en hverdag som ikke går opp, har ikke overrasket, men de har gjort inntrykk. Den første streiken i PBLs tariffområde på mer enn 20 år kom dessuten på et svært ubeleilig tidspunkt: Kort tid etter en pandemi, rett etter en langvarig kommunal skolestreik og i en periode der høy prisstigning

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom